Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở C.ty TNHH Sài Gòn Xanh 2
Cùng với sự phát triển của các nước trên thế giới thì nền kinh tế việt nam đang từng bước phát triển dưới sự lãnh đạo của nhà nước theo định hướng XHCN . Sự quản lý nền kinh tế thị trường với điều tiết vĩ mô của nhà nước đã giúp cho các doanh nghệp sản xuất có sự thông thoáng hơn. Những doanh nghiệp luôn tồn tại và phát triển phải có sự ghi chép, tính toán phân loại, tổng hợp hoạt động của doanh nghiệp sản xuất trong thời gian nhất định có hiệu quả hay không. Mục tiêu của sản xuất là tạo công ăn việc làm cho người lao động và mang lại lợi nhuân cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những kết quả đó được ghi chép gọi là hoạch toán kế toán . Trong điều kiện hiện nay nền kinh tế nước ta đang từng bước công nghiệp hoá,hiện đại hoá thì vai trò của kế toán càng trở nên quan trọng và nó là nền móng vững chắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thu được lợi nhuận cao.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó công ty TNHH Hoa Đô đã có sự đầu tư thỏa đáng để đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên sâu về kế toán , có đủ trình độ và năng lực. Đây là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng để đưa một xí nghiệp nhỏ trở thành công ty cổ phần sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển lớn mạnh trên thị trường trong và nước ngoài.
Trong quà trình nghiên cứu và thực tế để hoàn thành báo cáo này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm, nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Ngô Hải Châu
Và các cô chú cùng anh chị trong phòng kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo và nhận thức được vấn đề thực tế. Hơn nữa trong thời gian thực tập có hạn chế nên trong bài viết này có nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ bảo của thầy cô và các cô chú cùng anh chị trong phòng kế toán đã giúp đỡ em để nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác sau này em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH HOA ĐÔ”. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Ngô Hải Châu cùng toàn thể cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty đã giúp đỡ, chỉ bảo em hoàn thành bản báo cáo của mình.

NỘI DUNG BẢN BÁO CÁO BAO GỒM 3 PHẦN


Phần I: Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Hoa Đô.

Phần II: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Hoa Đô.

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Hoa Đô.Xem Thêm: Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Sài Gòn Xanh 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Sài Gòn Xanh 2 sẽ giúp ích cho bạn.