Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & GTSP ở C.ty Nhựa Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải đổi mới toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định cho môi trường kinh tế.
Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành rất quan trọng trong việc điều hành quản lý kinh tế và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính . Nó cung cấp dữ liệu và đảm nhiệm thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy hạch toán kế toán là một khâu vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp . Trước đây cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp thì ngày nay, trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đã có thể chủ động phát huy sáng tạo lợi thế của doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động kinh doanh của mình vừa đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vừa góp phần thúc đẩy sự tăng trởng của nền kinh tế quốc dân.
Đối mặt với sức ép từ nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển buộc các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình mà một vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp chính là khâu bán hàng. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp , nó giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu để bù đắp những chi phí bỏ ra từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh .Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn đợc quá trình luân chuyển của hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Một trong những biện pháp quan trọng nhất, hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng. Thực vậy, đẩy mạnh công tác kế toán này mới quản lý tốt được quá trình tiêu thụ hàng hoá, thu hồi vốn nhanh, kịp thời bù đắp được những chi phí bỏ ra, nâng cao lợi nhuận của công ty.
Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần thép Hàn Việt cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, các nhân viên phòng Tài chính - Kế toán của công ty và kiến thức những lý thức đã được trang bị ở trường em nhận thấy công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .Vì vậy, em đã chọn đề tài "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Hàn Việt " làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Nội dung của Đề tài được chia thành ba phần chính như sau:
Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Hàn Việt.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Hàn Việt.Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.