Kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại C.ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 118
LỜI MỞ ĐẦU
*****

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang đứng trước thực trạng của nền kinh tế thị trường với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực hàng hoá, tiền tệ và hệ thống tài chính , cùng với sự chi phối mang tính khách quan của các quy luật kinh tế như: quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, . Bên cạnh hệ ý thức chủ quan của con người trong vai trò điều phối nhằm tái tạo và thúc đẩy nền kinh tế phát triển đã kéo theo một loạt các phương pháp quản lý kinh tế tài chính mới ra mới, cũng như sự hoàn thiện và thay đổi các phương pháp quản lý ra đời trước đây.
Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính , là công cụ điều hành đắc lực trong quản lý điều hành các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra bảo vệ sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo sự chủ động tài chính của Doanh nghiệp.
Trong toàn bộ công tác kế toán , kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những khâu trọng tâm được các Doanh nghiệp coi trọng. Bởi vì chỉ khi tính toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì các Doanh nghiệp mới có thể xác định đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cũng từ đó các Doanh nghiệp sẽ xác định được phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được những thành tích đạt được và khắc phục được những mặt còn thiếu sót.
Để tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các nhà Doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả, tức là kinh doanh phải có lãi.
Một trong những biện pháp góp phần trong hoạt động kinh doanh có lãi là tiết kiệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Việc xác định đúng đắn nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng quan trọng trong việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công tác xây lắp. Trong quá trình thực tập, kết hợp với những kiến thức đã học cùng với sự nghiên cứu xâm nhập vào môi trường thực tiễn tại Công ty Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 6, em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại
Công ty Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 6”.

Nội dung đề tài:
PHẦN I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp trong Doanh nghiệp xây dựng hiện nay.
PHẦN II: Tình hình thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 6.
PHẦN III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp tại Công ty Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 6.Xem Thêm: Kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại công ty cổ phần Xây dựng công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại công ty cổ phần Xây dựng công t sẽ giúp ích cho bạn.