Kế toán NVL tại công ty 17 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
LỜI MỞ ĐẦU
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân.Hàng năm,ngành XDCB thu hút tới 30% tổng số vốn đầu tư cả nước và là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước.Vốn đầu tư lớn cùng với đặc điểm của ngành là thời gian thi công kéo dài và trên quy mô lớn.
Là một đơn vị chuyên thi công các công trỡnh giao thụng vận tải,cụng nghiệp dõn dụng phục vụ cho nhu cầu xõy dựng cơ bản sản phẩm của Công Ty 17-Tổng Công Ty xây dựng Trường Sơn đó cú mặt trờn thị trường nhiều năm nay. Được về thực tập tại phũng kế toỏn - tài chớnh Cụng ty 17 - Tổng cụng ty xõy dựng Trường Sơn. Tỡm hiểu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bản sắc truyền thống văn hoá của công ty em nhận thấy Công ty 17 là một đơn vị chuyên thi công các công trỡnh giao thụng vận tải, cụng nghiệp dõn dụng phục vụ cho nhu cầu xõy dựng cơ bản sản phẩm của Công ty 17- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đó cú mặt trờn thị trường từ nhiều năm nay. Công ty luôn giữ được uy tín với khách hàng về mặt chất lượng sản phẩm và tiến độ thi công, thực hiện đúng hợp đồng ký kết. Mặc dự đó cú thời kỳ gặp nhiều khú khăn nhưng đến nay công ty đó khẳng định được vị trí, vai trũ của mỡnh trong ngành xõy dựng cơ bản. Việc kế toán nguyên vật liệu - ở công ty đó nhiều lần cải tiến, nhưng trước sự đổi mới của hệ thống kế toán đũi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa. Nhận thấy vấn đề bức xúc của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí em đó đi sâu nghiên cứu chuyên đề “Kế toỏn nguyờn vật liệu tại Cụng ty 17 - Tổng cụng ty xõy dựng Trường Sơn”
Chuyên đề thực tập tổng hợp gồm ba phõn:
Phần I:Đặc điểm SXKD và tổ chức quản lý SXKD của Cụng ty 17
Phần II: Thực trạng hạch toỏn nguyờn vật liờu tại Cụng ty 17
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiờn hạch toỏn nguyờn vật liờu tại Cụng ty 17
Trong quỏ trỡnh thực tập tại Cụng Ty 17-Tổng cụng ty xõy dựng Trường Sơn được sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của lónh đạo công ty và các phũng ban,đặc biệt là cỏc chỳ và anh chị phũng Kế Toỏn-Tài Chớnh cựng với sự chị đạo tận tỡnh của Thầy Giỏo PGS.TS Nghiờm Văn Lợi đó giỳp em hoàn thành bỏo cỏo thực tập này!
Tuy nhiờn, do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức bản thân cũn nhiều hạn chế nờn bỏo cỏo thực tập tổng hợp này khụng trỏnh khỏi thiếu sút,mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để báo cáo này có thể hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 17 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 17 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn sẽ giúp ích cho bạn.