Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty FPT
LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang trong quá trỡnh chuyển hoỏ sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế định hướng XHCN . Đó là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trỡnh chuyển đổi, mỗi doanh nghiệp muốn thực hiện tốt mục tiêu của hạch toỏn kinh tế là sản xuất kinh doanh cú lói. Để tồn tại và phát triển các nhà kinh doanh cần giải quyết hàng loạt các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và quản lý kinh doanh. Trong những vấn đề đó luôn nổi bật hai vấn đề một cách thống nhất là sản xuất và tiêu thụ.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với công tác quản lý vĩ mụ của Nhà nước.
Sau một thời gian thực tập và tỡm hiểu tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh tại Cụng ty TNHH Hệ thống Thụng tin FPT, với sự giỳp đỡ của các cô chú, anh chị trong phũng Kế toán doanh nghiệp của công ty cùng với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của thầy giỏo Ts. Phạm Ngọc Quyết, em đó hoàn thành Bỏo cỏo thực tập của mỡnh với đề tài : “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cụng ty FPT”.
Bỏo cỏo thực tập của em gồm 3 phần chớnh sau :
Phần I : Tổng quan về Cụng ty FPT
Phần II : Thực trạng cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng tại Cụng ty FPT
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh tại Cụng ty FPT.


PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH HỆ THỐNG THễNG TIN FPT
I. Khỏi quỏt chung về Cụng ty FPT
1- Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty FPT

CỤNG TY TNHH HỆ thống thông tin FPT là công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 13-2005/FPT/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và đÓ được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 010400187 ngày 13 tháng 04 năm 2005.
Tờn cụng ty: CễNG TY TNHH HỆ THỐNG THễNG TIN FPT
Tờn giao dịch Quốc tế : THE INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITED
Tờn viết tắt: FPT – IS COM.,LTD
Vốn điều lệ: 145,000,000,000 đồng Việt Nam
Tờn chủ sở hữu: Cụng ty Cổ phần Phỏt triển Đầu tư Công nghệ FPT
Địa chỉ trụ sở chớnh: Số 101 Lỏng Hạ, Quận Đống Đa, thành phỐ Hà NỘI
Website: http://www.fis.com.vn

2- Đặc đIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỤNG TY
CỤNG TY HỆ THỐNG THỤNG TIN FPT (FPT-IS) Là CỤNG ty tích hợp hệ thống và là nhà cung cấp giải pháp số 1 Việt nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung cấp các giải pháp cho các hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực công nghệ như:

ã CỤNG NGHỆ MẠNG
ã HỆ THỐNG MỎY CHỦ
ã Hệ thống lưu trữ
ã BẢO MẬT HỆ THỐNG
ã GIẢI PHỎP TRUNG TÕM DỰ PHŨNG Và PHỤC HỒI SAU THẢM HOẠ
ã GIẢI PHỎP CHO TOà NHà THỤNG MINH
ã DỊCH VỤ BẢO HàNH, BẢO TRỠ HỆ THỐNG ã SẢN PHẨM Và GIẢI PHỎP ỨNG DỤNG CHO NGàNH NGÕN HàNG
ã GIẢI PHỎP KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC – ERP
ã Hệ thông tin địa lý – GIS
ã PHỎT TRIỂN CỎC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
ã MUA BỎN, CUNG CẤP, CHO THUỜ CỎC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIN HỌC, VIỄN THỤNG

3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2006 – 2007)
QUA CỎC CHỈ TIỜU KINH TẾ TàI CHỚNH TRỜN TA THẤY TỠNH HỠNH TàI CHỚNH CỦA CỤNG TY Năm 2006 – 2007 nhỠN CHUNG Là khá tốt. Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp tăng 69,68% tương ứng với số tuyệt đối tăng 44.389,984trđ. Có được kết quả này là DO DOANH THU BỎN HàNG CỦA DOANH nghiệp tăng thể hiện hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp đÓ ỨNG đúng nhu cầu, chất lượng đảm bảo nên được thị trường chấp nhận. Mặt khác nhờ quản lÝ CỤNG TỎC MUA HàNG NỜN GIỎ VỐN HàNG BỎN CỦA DOANH NGHIỆP Tăng chậm hơn doanh thu thuần bán hàng và ung cấp dịch vụ của doanh nghiệp (trong khi doanh thu thuần tăng 21,98% thỠ GIỎ VỐN HàNG bán chỉ tăng 16,57%). Bên cạnh doanh nghiệp đÓ KIỂM SOỎT TỐT CỤNG TỎC BỎN HàNG NỜN CỎC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP đÓ GIẢM 22,39%.

II - Cơ cấu tổ chức của công ty FPT
1. Cơ cấu và chức năng bộ máy quản lÝ CỦA CỤNG TY
Để phự hợp với sự phỏt triển và lớn mạnh của mỡnh, nhằm khụng ngừng hoàn thiện để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng và chuyên sâu của khách hàng, Công ty Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức theo hướng năng động về kinh doanh, chuyên môn hóa về công nghệ, giải pháp và dịch vụ theo mụ hỡnh sau:

Trong đó:
Ban giám đốc là người có quyền lực cao nhất, quyết định về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm với Công ty và nhà nước


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty FPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty FPT sẽ giúp ích cho bạn.