Hoàn thiện hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Huy Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Quỏ trỡnh chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở nước ta đó tỏc động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp . Trong đó, cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lương đối với lao động đó cú thay đổi lớn. Tuy nhiên nhỡn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thỡ lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tỡnh hỡnh hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thỡ lao động có trí tuệ có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trỡnh sản xuất kinh doanh diễn ra liờn tục thỡ người lao động phải được tái sản xuất sức lao động. Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà người bỏ ra, xét về mối quan hệ thỡ lao động và tiền lương có quan hệ mật thiết lẫn nhau.
Trong cụng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lương được sử dụng như một phương tiện quan trọng “đũn bảy kinh tế”. Nú động viên người lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của người lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh trong thương trường.
Cụng ty TNHH Huy Nam chuyờn lĩnh vực cung cấp vật liệu xõy dựng tổng hợp và thi cụng cỏc hạng mục cụng trỡnh. Tuy mới thành lập nhưng Công ty đó sớm biết vận dụng cơ chế thị trường vào trong kinh doanh để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Trong Công ty vấn đề về lao động và sử dụng lao động vấn đề về tiền lương luôn được các nhà lónh đạo quan tâm. Qua thời gian thực tập tại Công ty dựa vào iến thức đó học và quỏ trỡnh xem xột kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lao động tiền lương tại Công ty TNHH Huy Nam em xin viết chuyên đề tốt nghiệp với tên là: “Hoàn thiện hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Huy Nam”. Với mục đích của chuyên đề là dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lương trong cơ chế thị trường để phân tích trỡnh bày những vấn đề cơ bản của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty đồng thời đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương đối với Công ty.
Nội dung chuyên đề gồm các phần sau:
Phần I: Tổng quan về tỡnh hỡnh Cụng ty TNHH Huy Nam.
Phần II: Thực trạng hạch toỏn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Huy Nam.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Huy Nam.

Trong quỏ trỡnh làm chuyờn đề tốt nghiệp em đó được sự quan tâm hướng dẫn tận tỡnh của thầy giỏo Trần Đức Vinh, và các bác, các cô chú và anh chị trong Công ty đặc biệt trong phũng Tài vụ đó tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để em có thể nâng cao chất lượng đề tài cũng như hiểu sâu hơn nữa về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ TèNH HèNH
CễNG TY TNHH THIẾT BỊ & VLXD HUY NAM

1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CÔNG TY TNHH HUY NAM.
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH Huy Nam
1.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty
Cụng ty TNHH Huy Nam là một Công ty không có vốn của Nhà nước, mang tính chất là một doanh nghiệp tư nhân. Tiền thân của Công ty ban đầu chỉ là một cửa hàng bán lẻ chuyên thực hiện việc buôn bán các nguyên vật liệu của ngành xây dựng. Đến năm 2003 thỡ Cụng ty TNHH Huy Nam chính thức được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102009843 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/09/2003 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là buôn bán vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất.
Công ty TNHH Huy Nam được thành lập do 02 thành viên góp vốn với số vốn góp ban đầu của các thành viên là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng chẵn). Thành viên gồm: Lê Anh Niên & Ngô thị Kim Huệ.
Tờn Cụng ty là : CễNG TY TNHH HUY NAM
Tờn giao dịch : Huy Nam Company limited
Trụ sở của : Số 617 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.
Số điện thoại : +84 4 8272111
Số fax : +84 4 8272111
Đại diện pháp nhân: NGÔ THỊ KIM HUÊ
Từ khi thành lập cho tới nay, Công ty TNHH Huy Nam đó 3 lần thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm:
- Lần 1 - Khi bắt đầu đăng ký kinh doanh vào 09/09/2003
- Lần 2 - vào năm 2005
- Lần 3 - vào năm 2007 (13/08/2007)
Công ty là một doanh nghiệp tư nhân, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng .
1.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Cụng ty
Ngay từ khi khởi nghiệp, Cụng ty TNHH Huy Nam tập trung vào ngành nghề kinh doanh chớnh là buụn bỏn vật liệu xõy dựng và trang thiết bị nội thất. Tuy nhiờn, với mục tiờu "phỏt triển bền vững", Công ty thực hiện phương châm kinh doanh đa ngành nghề và hoạt động trong phạm vi cả nước.
Với mục tiờu trờn, từ khi thành lập cho tới nay, công ty đó 3 lần thay đổi giấy phép kinh doanh để bố sung thêm ngành nghề kinh doanh trong giấy phép của mỡnh theo đúng phương châm mà công ty đó đề ra ngay từ ban đầu; cụ thể là:
- Lần 1 vào 09/09/2003, Công ty TNHH Huy Nam được thành lập với ngành nghề đăng ký trong giấy phộp kinh doanh bao gồm:
Đ Buụn bỏn vật liệu xõy dựng và trang thiết bị nội ngoại thất.
Đ Dịch vụ lắp đặt thiết bị, các sản phẩm Công ty kinh doanh
Đ Vận tải hàng hoỏ
Đ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoỏ.
- Đến năm 200, do nhu cầu phát triển của công ty và nhu cầu khai thác thêm tiềm năng của ngành nghề mới, Công ty TNHH Huy Nam đó xin thay đổi giấy phép kinh doanh để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới là: . Với việc đăng ký thờm ngành nghề mới này, cụng ty đó đẩy số ngành nghề mà công ty kinh doanh lên con số là 05 bao gồm:
Đ Buụn bỏn vật liệu xõy dựng và trang thiết bị nội ngoại thất.
Đ Dịch vụ lắp đặt thiết bị, các sản phẩm Công ty kinh doanh
Đ Vận tải hàng hoỏ
Đ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoỏ.
Đ Dịch vụ cho thuờ kho tàng, bến bói.
Đ Dịch vụ xúc tiến thương mại
Đ Vận tải hàng hoỏ, vận tải hành khách bằng ôtô theo hợp đồng.
- Không dừng lại ở con số kinh doanh trên 05 ngành nghề, đến tháng 8 năm 2007 (13/08/2007), Huy Nam một lần nữa xin thay đổi giây phép kinh doanh với việc đăng ký thờm ngành nghề kinh doanh bao gồm:
Đ Buụn bỏn vật liệu xõy dựng và trang thiết bị nội ngoại thất.
Đ Dịch vụ lắp đặt thiết bị, các sản phẩm Công ty kinh doanh
Đ Vận tải hàng hoỏ
Đ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoỏ.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Huy Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Huy Nam sẽ giúp ích cho bạn.