Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đô
LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của các nước trên thế giới thì nền kinh tế của Việt Nam đang từng bước phát triển dưới sự lãnh đạo của Nhà nước theo định hướng XHCN . Với sự quản lý nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước đã giúp cho các doanh nghiệp sản xuất có sự thông thoáng hơn. Nhưng doanh nghiệp luôn tồn tại và phát triển phải có sự ghi chép, tính toán, phân loại, tổng hợp hoạt động của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp sản xuất trong thời gian nhất định có hiệu quả hay không. Mục tiêu của sản xuất là tạo công ăn việc làm cho người lao động và mang lại lợi nhuận cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những kết quả đó được ghi chép lại gọi là hạch toán kế toán . Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì vai trò của kế toán càng trở nên quan trọng và nó là nền móng vững chắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thu được lợi nhuận cao.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó Công ty cổ TNHH Hoa ĐÔ đã có sự đầu tư thoả đáng để đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên sâu về kế toán , có đủ trình độ và năng lực. Đây là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Công ty Cổ phần từ một xí nghiệp nhỏ trở thành Công ty cổ phần sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển lớn mạnh trên thị trường trong và ngoài nước.
Mặc dù trong quá trình nghiên cứu về lý luận và thực tế để hoàn thành báo cáo, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo bộ môn, các phòng ban trong công ty, các cô chú và anh chị trong phòng kế toán cùng sự nỗ lực của bản thân nhưng do nhận thức và trình độ có hạn đặc biệt là vấn đề thực tế. Hơn nữa, thời gian thực tập có hạn nên trong bài viết này có nhiều thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ bảo của các thày cô giáo, các phòng ban cùng các cô chú và các anh chị phòng kế toán để giúp em nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn các thày cô giáo, ban lãnh đạo Công ty cùng các cô chú, anh chị phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo em hoàn thành báo cáo của mình.

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP BAO GỒM :

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Hoa Đô
PHẦN II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đô
PHẦN III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đô

PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH HOA ĐÔ
I - VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
Công ty HOA ĐÔ được thành lập ngày 20 tháng 09 năm 2005 theo chủ trương của bộ công nghệ nhẹ ( cho một số công ty may phối hợp với công ty may HAVINA). Trong bối cảnh lúc đó công ty may HAVINA đang gặp rất nhiều khó khăn trở ngại : Hàng hóa thì bị ứa đọng, máy móc thiết bị cũ nát, tốc độ lưu chuyển hàng hóa rất chậm nên qúa trình sản xuất bị ngừng trệ, dẫn đến công nhân không có công ăn việc làm, và rất có thể dẫn đến phá sản. Trước tình hình đó, để cứu lấy công ty may HAVINA tiếp tục đi vào sản xuất. Bộ công nghiệp nhẹ đã có quyết định cho một số công ty may HAVINA thành lập nên các xí nghiệp may để phần nào giải quyết được khó khăn trước mắt của công ty may cùng với sự kết hợp của công ty may HAVI NA Nam Sách- Hải Dương và công ty TNHH Hoa Đô. Xí nghiệp may Hoa Đô đã ra đời và phát triển, sản phẩm chủ yếu của công ty là may găng tay thể thao đã thu hút được rất nhiều công nhân bậc cao vào làm việc để giải quyết được công ăn việc làm cho công nhân khác.
Xí nghiệp may Hoa Đô không ngừng phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay 01 tháng 01 năm 2004 xí nghiệp may Hoa Đô có quyết định số 210/ 2003 QĐ-BNC Ngày 4/2/2003 của bộ trưởng công nghiệp về việc xí nghiệp may Hoa Đô thuộc công ty TNHH Hoa Đô thành công TNHH Hoa Đô
Tên công ty: công ty TNHH Hoa Đô
Địa chỉ: 3/17 Thanh Bình- Phường Thanh Bình- Thành Phố Hải Dương
Nguồn vốn kinh doanh: 6.432.500.000đ
Công ty TNHH Hoa Đô ra đời đã thu húy được và tạo công ăn việc làm cho một số luợng không nhỏ công nhân của công ty may HAVINA. Bên cạnh đó công ty TNHH Hoa Đô còn được sự quan tâm hộ trợ của công ty khác cùng với sự nỗ lực không ngừng cảu toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nhanh chống thích nghi với cơ chế, phương pháp quản lý mới, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề của cán bộ công nhân viên trong công ty, cải tiến kỷ thuật để ổn định sản xuất và phát triển.
Trong những năm đầu thanh lập xí nghiệp may HOA Đô chỉ hoàn thành được chit tiêu công may HAVINA giao cho.
Từ năm 2004 trở lại đây, dưới sự tác động của cơ chế thị trường, xí nghiệp đã không ngừng cải tiến dây chuyền, thiét bị máy móc tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành chí phí, tiết kiệm nguyên vật liệu , cán bộ công nhân viên trong công ty luôn luôn tìm tòi sáng tạo trong sản xuất.
Với đặc điểm chung của ngành may là sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu và sản phẩm chủ yếu là găng tay nam và nữ. Cùng với nỗ lực cải tiến và sự hỗ trợ của công ty may HAVINA. Công ty TNHH Hoa Đô đã tạo được uy tín về chất lượng cũng như thời gian. Công ty dã chủ động tìm kiếm khách hàng và nhận được nhiều đơn đặt hàng cảu các bạn trong và nước ngoài như: ÚC, Nhật, Canađa, Hàn tạo nguồn thu nhập cho công ty. Điều đó chứng tỏ công ty TNHH Hoa Đô ngày càng phát triền mạnh mẽ.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đô sẽ giúp ích cho bạn.