Kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu
Lời mở đầu
Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình“ cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động mà cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và kinh doanh một cách có hiệu quả mà tiêu biểu là chỉ tiêu lợi nhuận.
Để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút khách hàng, tăng doanh số bán hàng và cái đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện tái đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp , chính vì vậy em đã quyết định chọn đề tài “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu
Trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô trong phòng kế toán ở công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thế Khải đã giúp em hoàn thành bài luận văn này
Em xin chân thành cảm ơn !
Bài luận văn gồm ba chương:
Chương 1 : Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.
Chương 2 : Thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vật tư và xuất nhập khẩu.
Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu.


Phần I : Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG
Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nó là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá, sản phẩm,dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền.
1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá trên thị trường buôn bán của từng quốc gia và giữa các quốc gia với nhau.Quá trình lưu chuyển hàng hoá được thực hiện theo hai hai phương thức bán buôn và bán lẻ
1.2.1 Phương thức bán buôn
1.2.1.1 Bán buôn hàng hoá qua kho ( bán trực tiếp và gửi bán hàng hoá )
Là phương thức bán hàng truyền thống thường áp dụng với ngành có đặc điểm : tiêu thụ có định kỳ giao nhận, hàng khó khai thác, hàng cần qua dự trữ để xử lý tăng giá trị thương mại.
Khi thực hiện phương thức kinh doanh cho loại hàng này doanh nghiệp cần có kế hoạch dự trữ tốt và tiến độ giao nhận hàng đúng lệnh để tránh ứ đọng làm phát sinh các loại chi phí về dự trữ, gây khó khăn cho công tác bảo quản hàng .
1.2.1.2 Bán buôn vận chuyển thẳng (bao gồm bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán và bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán ) Là phương thức bán hàng không qua kho phương thức bán buôn này được thực hiện tuỳ theo mỗi hình thức
_Bán thẳng có tham gia thanh toán thì doanh nghiệp phải tổ chức quá trình mua hàng, bán hàng, thanh toán tiền hàng mua, tiền hàng đã bán với nhà cung cấp và khách hàng của doanh nghiệp .
_Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán thực chất là hình thức môi giới trung gian trong quan hệ mua và bán. Doanh nghiệp chỉ được phản ánh tiền hoa hồng môi giới cho việc mua hoặc bán, không được ghi nhận nghiệp vụ mua cũng như nghiệp vụ bán của mỗi thương vụ.
1.2.2 Phương thức bán lẻ
1.2.2.1 Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp
Theo phương thức này người bán phải đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ thu tiền và lập báo cáo thu ngân, giấy nộp tiền để làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán
1.2.2.2 Phương thức bán hàng tự phục vụ

Doanh thu
bán hàng
ngày

=

{
Số lượng hàng còn tồn đầu ngày

+


Số lượng
hàng nhập
trong ngày

-


Số lượng hàng còn cuối ngày }

*


Đơn giá bán

Phương thức bán hàng này được thực hiện ở các siêu thị, khách hàng lựa chọn hàng hoá theo ý muốn và thanh toán tại quầy thu tiền ở siêu thị. Kế toán bán lẻ theo phương thức này căn cứ vào các phiếu bán hàng (tích kê) đã tổng hợp trên máy vi tính để hoạch toán nghiệp vụ phát sinh.
1.2.2.3 Phương thức bán lẻ trả góp, trả chậm
Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua số tiền còn lại người mua chấp nhận trả ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi nhất định
1.3 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG
*Vai trò
Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, kết quả bán hàng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp . Bán hàng là cơ sở hình thành nên doanh thu và lợi nhuận tạo ra thu nhập để bù đắp chi phí , bảo tồn và phát triển vốn kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò thực sự quan trọng, nó cung cấp thông tin về tình hình bán hàng và xác định kết quả bán hàng đạt được từ việc bán hàng. Từ đó từng bước hạn chế sự thất thoát về hàng hoá, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng từ đó tìm ra những thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua – khâu bán từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.
Từ số liệu trên kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đã cung cấp, Nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Đồng thời Nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tình chính và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
Ngoài ra thông qua số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, các nhà cung cấp, khách hàng của doanh nghiệp biết được khả năng mua - dự trữ - bán các mặt hàng của doanh nghiệp trên thị trường, biết được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó quyết định đầu tư , cho vay vốn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp .
*Nhiệm vụ


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.