Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động, cạnh tranh nhằm mục đích thu lợi nhuận. Nhưng không ít các doanh nghiệ lâm vào cảnh khó khăn thậm chí tan rã vì có hoạt động tài chính không rõ ràng minh bạch. Chính công tác kế toán giúp cho các doanh nghiệp tránh khỏi tình trạng đó.
Nhờ công tác kế toán mà các nhà quản trị Dn và các đối tượng quan tâm nắm bắt được tình hình hoạt động tài chính của DN và kị thời đưa ra các quyết định quản trị và đầu tư của mình.
Trong công tác kế toán , kế toán các khoản hải thu và tạm ứng chỉ là một phần nhỏ nhưng không thể thiếu bởi công tác kế toán này giúp cho DN nắm bắt được tình hình các khoản nợ của công ty, quan hệ với khách hàng và giú cho DN chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại thành công không nhỏ cho DN.
Là học sinh được đào tạo dưới mái trường THKT Hà Tây, em chọn chuyên đề Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà để làm báo cáo thực tập, với hy vọng chuyên đề thú vị này sẽ giúp em phần nào nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp , nhằm thích ứng nhanh hơn với công tác kế toán sau khi ra trường.
Chuyên đề thực tập của em gồm có 3 phần chính
PHần 1 Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Hoàng Hà
PHần 2 Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà
PHần 3 Nhận xét kết luận về công tác kế toán nói chung và công tavs kế toán phaỉ thu của khách hàng và côngtác kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà

Trong thời gian thực tập, em đã nhận được nhiều sự chỉ bảo dẫn dắt của các thầy cô giáo trong tổ bộ môn và các anh chị trong phòng kế toán của công ty. Báo cáo của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được những nhận xét đóng góp quý báu của các thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán để báo cáo thực tập củă em được hoàn thiện hơn.
EM xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ

1.1. Đặc điểm tổ chức Bộ máy kế toán của công ty TNHH Hoàng Hà
1.1.1. Hình thức tổ chức Bộ máy kế toán của công ty TNHH Hoàng Hà.
- Xuất phát từ đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nên hình thức tổ chức Tấn máy kế toán mà công ty áp dụng là hình thức kế toán tập trung: toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty, từ khâu thu nhận, xử lý, ghi sổ chứng từ và lập báo cáo tài chính .
1.1.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ở công ty TNHH Hoàng Hà.


1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán ở công ty TNHH Hoàng Hà.
- Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: thức hiện chức năng nhiệm vụ theo luật kế toán trưởng. Trực tiếp xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và giúp giám đốc công ty nắm được tình hình kế hoạch tài chính . Chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện đúng chế độ chính sách kế toán của Nhà nước.
- Kế toán viên: Thực hiện các công việc được kế toán trưởng giao cho như các phần hành kế toán Lan tiết và chịu trách nhiệm về phần việc mà mình đảm nhận.
- Thủ quỹ có trách nhiệm theo dõi các khoản thu chi tiền mặ phát sinh hàng ngày và tiến hành kiểm kê quỹ thường xuyên liên tục.
1.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán ở công ty TNHH Hoàng Hà.
1.2.1. Hình thức sổ kế toán ở công ty TNHH Hoàng Hà.
- Hiện nay có 4 hình thức kế toán đó là: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh với quy mô khá rộng, với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán Tấn kế toán và các phương tiện kỹ thuật tính toán đảm bảo nên công ty TNHH Hoàng Hà đã lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
- Công ty sử dụng những sổ kế toán như:
+ Sổ chi tiết gồm: Sổ chi tiết các tài khoản(TK131, TK141 ), Sổ quỹ tiền mặt, Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
+ Sổ tổng hợp gồm: Nhật ký chung, Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản(TK 131,TK 141 ), sổ cái(TK 131, TK 141),
1.2.2. Sơ đồ hình thức sổ kế toán Nhật ký chung ở công ty TNHH Hoàng Hà.
* Sơ đồ khái quát chung cho tất cả các phần hành kế toán .


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.