Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Việt Lâm
Lời mở đầu
Nước ta là một nước đang phát triển với nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhiều doanh nghiệp , công ty đó ra đời. Trong những năm qua, cùng với việc mở rộng nền kinh tế, Đảng và nhà nước ta đó đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đa dạng hóa các loại hỡnh sở hữu, mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. Nhờ có sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý đó làm nền kinh tế nước ta có những bước đi vững chắc và gặt hái được những thành công đáng khích lệ.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khắc nghiệt các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những chiến lược kinh doanh cụ thể. Và, một trong những khâu kinh doanh quan trọng đó là khâu bán hàng.
Cú thể núi, trong cỏc doanh nghiệp , bỏn hàng là khõu vụ cựng quan trọng bời vỡ bỏn hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trỡnh tỏi sản xuất, thực hiờn tốt cụng tỏc bỏn hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí , thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động.
Kế toán với chức năng là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu nhất không chỉ cung cấp thông tin một cách chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà thông qua đó cũn đưa những đề xuất kiến nghị cho lónh đạo doanh nghiệp , đưa ra các giải pháp hữu hiệu, quyết định thích hợp cho việc điều hành, quản lý và đường hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian trước mắt cũng như chiến lược phát triển lâu dài.
Chớnh vỡ thế, cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng là một bộ phận quan trọng góp phần thúc đẩy quá trỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Qua những lý luận đó học ở nhà trường và trong thời gian thực tập tỡm hiểu thực tế cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty TNHH TM & DV Việt Lõm, em đó chọn đề tài thực tập: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Việt Lâm” làm đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm ba chương:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH TM & DV VIỆT LÂM.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VIỆT LÂM.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VIỆT LÂM.

Em xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan, người trực tiếp hướng dẫn em cùng các cô chú anh chị phũng Kế toỏn tài chớnh của Cụng ty TNHH TM & DV Việt Lõm đó tận tỡnh giỳp đỡ em tỡm hiểu và hoàn thành chuyờn đề này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Việt Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại & DV Việt Lâm sẽ giúp ích cho bạn.