Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN bao cao Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. bao cao Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty


  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
  BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 4
  1.1. Sự cần thiết của công tác kết toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại . 4
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 4
  1.1.1.1. Khái niệm cơ bản về tiêu thụ 4
  1.1.1.2. Khái niệm cơ bản về xác định kết quả tiêu thụ 5
  1.1.2. Yêu cầu về công tác quản lý quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 5
  1.1.3. Vai trò của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 6
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 6
  1.2. Kế toán tiêu thụ . 7
  1.2.1. Các phương thức tiêu thụ . 7
  1.2.1.1. Hình thức bán buôn hàng hóa . 7
  1.2.1.2. Hình thức bán lẻ hàng hóa . 9
  1.2.1.3. Hình thức bán hàng gửi đại lý hay ký gửi . 10
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ 10
  1.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 10
  1.2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 13
  1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 13
  1.2.2.4. Trình tự kế toán hạch toán giá vốn hàng hóa . 13
  1.2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng . 15
  1.2.3.1. Khái niệm . 15
  1.2.3.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu tiêu thụ 16
  1.2.3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 16
  1.2.3.4. Trình tự kế toán doanh thu tiêu thụ . 17
  1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ . 19
  1.2.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại . 20
  1.2.4.2. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 20
  1.2.4.3. Kế toán giảm giá hàng tiêu thụ . 21
  1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 22
  1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 22
  1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 25
  1.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ . 27
  1.4. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong điều kiện áp dụng phần mền kế toán 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI . 31
  2.1 Đặc điểm chung về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ cao Bình Tài. 31
  2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 31
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 34
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài . 36
  2.1.3.1 Quy trình hoạt động kinh doanh Công ty . 36
  2.1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài 36
  2.1.3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài . 37
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 38
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 38
  2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty . 40
  2.1.4.3. Các chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 42
  2.2. Tình hình thực tế về kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài 42
  2.2.1. Phương thức tiêu thụ . 42
  2.2.1.1. Đặc điểm về hàng hóa của Công ty 42
  2.2.1.2 Các phương thức tiêu thụ của Công ty . 43
  2.2.2. Kế toán tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài 43
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ . 43
  2.2.2.2 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu . 45
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 48
  2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 48
  2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 49
  2.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ . 52
  2.3. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài . 54
  2.3.1. Ưu điểm . 54
  2.3.2. Nhược điểm . 55
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI 57
  3.1 Định hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài . 57
  3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện . 57
  3.1.2 Định hướng hoàn thiện . 57
  3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài . 58
  KẾT LUẬN 64
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: bao cao Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu bao cao Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status