Thực trạng tổ chức hạch toán - kế toán tại Công ty Cổ phần và sản xuất Hoa Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIẤY HOA SƠN.
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTM & SẢN XUẤT HOA SƠN
1.1. Lịch sử hình thành và Phát triển của công ty 7
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 7
1.1.2. Chức năng và nhiệm cụ của công ty 8
1.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 8
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất của công ty CPTM&SX Hoa Sơn 11
1.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 11
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 12
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CPTM&SX Hoa Sơn 14
1.3.1. Đặc điểm chung 14
1.3.2. Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của tổ chức bộ máy quản lý, công ty Cổ phần Thương mại & sản xuất Hoa Sơn 14
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN - KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOA SƠN
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 19
2.1.1. Đặc điểm 19
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán 19
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách tại công ty 20
2.2.1. Những quy định chung 20

2.2.2 Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 21
2.2.3. Vận dụng hệ thống TK kế toán 22
2.2.4. Vận dụng Hệ thống sổ sách kế toán 25
2.2.5. Vận dụng Hệ thống báo cáo tài chính .29
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành chủ yếu 30
PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTM & SẢN XUẤT GIẤY HOA SƠN
3.1. Ưu điểm 34
3.2. Nhược điểm 36
KẾT LUẬN 42


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán - kế toán tại Công ty Cổ phần và sản xuất Hoa Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán - kế toán tại Công ty Cổ phần và sản xuất Hoa Sơn sẽ giúp ích cho bạn.