Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và chi nhánh Hà Nội
Lời mở đầu

Trong thời gian năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế với các ngành nghề nói chung và kiểm toán nói riêng. Để cú thể tiếp tục tồn tại, phỏt triển tạo được uy tớn và niềm tin cho trước hết là cỏc khỏch hàng và các nhà đầu tư vào cỏc cụng ty khỏch hàng trong thời đại cạnh tranh gay gắt như hiện nay thỡ các công ty kiểm toán đó phải luụn tự đổi mới hoàn thiện mỡnh trong việc tổ chức bộ mỏy nhõn sự và thực hiện kiểm toỏn. Hiện tại cụng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là nơi em đang thực tập cũng đang phải đứng trước những đổi thay của thị trường.
Trong thời gian thực tập ban đầu khoảng một thỏng tại chi nhỏnh Hà Nội, em đó hoàn thành bỏo cỏo tổng hợp về cụng ty Kiểm toỏn và Tư vấn A&C. Bỏo cỏo là cỏi nhỡn khỏi quỏt và toàn diện nhất về mọi mặt đó và đang diễn ra trong hoạt động kinh doanh của cụng ty núi chung và chi nhỏnh núi riờng. Bỏo cỏo thực tập tổng hợp của em bao gồm các vấn đề chính sau:
Phần 1: Tổng quan về cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn A&C chi nhỏnh Hà Nội
Phần 2: Tổ chức kiểm toỏn tại cụng ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhỏnh Hà Nội
Phần 3: Nhận xột chung về cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn A&C chi nhỏnh Hà Nội

Phần 1: Tổng quan về cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn A&C và chi nhỏnh Hà Nội
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn A&C.
1.1.1 Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn A&C.
Công ty kiểm toán và tư vấn A&C là một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam và là công ty đầu tiên của Bộ Tài Chính thực hiện thành công 2 lần chuyển đổi hỡnh thức sở hữu theo quy định của Chớnh phủ và Bộ Tài Chớnh. Hiện tại trụ sở chính của công ty là tại Đồng Khởi, TPHCM. Gần mười sáu năm hoạt động trong các lĩnh vực kế toán kiểm toán và tư vấn Cụng ty kiểm toỏn và tư vấn đó khụng ngừng gia tăng về số lượng và nõng cao chất lượng cỏc dịch vụ mà cụng ty cung cấp. Cú thể túm tắt quỏ trỡnh phỏt triển của cụng ty trong nhiều năm làm việc qua ba giai đoạn.
Ngày 26 tháng 3 năm 1992 cụng ty Kiểm toỏn và tư vấn A&C được chính thức thành lập và là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quy định số 140 TC/QĐ/TCCB và Quyết định số 107 TC/QĐ/TCCB ngày 13 tháng 2 năm 1995 của bộ trưởng Bộ Tài chính và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 102218 ngày 13 tháng 3 năm 1995 do Uỷ ban Kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Năm 2003 cụng ty kiểm toỏn và tư vấn đó được Bộ Tài chớnh chọn là một trong những cụng ty lớn đầu tiờn của Bộ Tài chớnh tiến hành chuyển đổi hỡnh thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang cụng ty cổ phần theo Quyết định số 1962/QĐ-BTC ngày 30/6/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính . Sau đó cụng ty cổ phần kiểm toỏn và tư vấn A&C hoạt động theo Giấy phộp đăng ký kinh doanh số 4103001964 do sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 9/12/2003.
Năm 2007 theo qui định tại Nghị định Số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định Số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập cụng ty Cổ phần Kiểm toỏn và Tư vấn A&C đó chớnh thức chuyển đổi thành công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ ngày 6/2/2007 cho đến nay và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102047448 do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp. Như vậy có thể thấy công ty đó cú những điều chỉnh đúng đắn về loại hỡnh sở hữu phự hợp với sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường kiểm toán và tư vấn Việt Nam.Tính đến thời điểm hiện nay cụng ty cú khoảng 1000 khỏch hàng thuộc mọi loại hỡnh doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khỏc nhau về sản xuất, thương mại, dịch vụ, khai thỏc,các dự án có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu và các Tổ chức phi chính phủ trong đó có nhiều khỏch hàng là thường xuyên cú cỏc công ty lớn trên thị trường với những hợp đồng ký kết nhiều năm cho thấy sự ổn định trong lượng khách hàng của công ty cũng như khẳng định được vị trí của công ty trên thị trường.
Cụng ty kiểm toán và tư vấn A&C là một trong ba cụng ty kiểm toán đầu tiên được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận cho kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2006 và là một trong 13 cụng ty kiểm toỏn được phép kiểm toán các tổ chức và kinh doanh chứng khoán năm 2008.
Cụng ty kiểm toán và tư vấn A&C cũng là một trong các công ty kiểm toán độc lập đầu tiên được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép kiểm toán các tổ chức tín dụng và Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Là một trong những cụng ty kiểm toỏn hàng đầu không có nguồn vốn lớn của nước ngoài ở Việt Nam nờn doanh thu của cụng ty A&C được đánh giá khỏ cao so với qui mụ của mỡnh. Hiện tại cú thể thấy doanh thu của cụng ty chỉ xếp sau cỏc cụng ty có vốn đầy tư lớn của nước ngoài. Số liệu trờn biểu sau thể hiện phần nào nhận định trên.
Bảng 1.1. Doanh thu và lợi nhuận của công ty kiểm toán và tư vấn A&C trong 3 năm gần đây
Chỉ tiờu 2006 2007 2008
Doanh thu 42.6 tỷ 57.2 tỷ 68.6 tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.6 tỷ 1.6 tỷ 2.5 tỷ

Hiện nay cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư Vấn A&C là công ty đại diện chính thức tại Việt Nam của HLB International và cũng là một thành viờn tớch cực. Và với tư cỏch là một thành viờn HLB International công ty A&C đó nõng cao vị thế của mỡnh với quốc tế và là một lợi thế cạnh tranh với cỏc cụng ty trong nước trong việc ký kết các hợp đồng với các đơn vị cần kiểm toán.
Trong quan hệ quốc tế, công ty kiểm toán và tư vấn A&C đó chớnh thức trở thành thành viờn của Tổ chức kế toỏn, kiểm toỏn và tư vấn kinh doanh quốc tế HLBi từ tháng 03 năm 2004. Đây là tổ chức quốc tế về kế toán , kiểm toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào năm 1969 và có trụ sở chính tại Anh. Với hệ thống các công ty thành viên ở hơn 100 quốc gia, HLBi có thể tập hợp đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh ở hầu hết mọi thị trường trên thế giới từ hơn 1.500 lónh đạo và 10.800 nhân viên ở hơn 400 chi nhánh để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ của khách hàng. HLBi được xếp hạng thứ 12 nhóm các


Xem Thêm: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và chi nhánh Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và chi nhánh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.