Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty dịch vụ kỹ thuật Hà nội
MỤC LỤC

Lời nói đầu.
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1- Thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng
2- Các phương pháp xác định trị giá vốn thực tế của thành phẩm.
3- Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.
4- Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
5- Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
6- Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh và nội dung kết quả kinh doanh.
7- Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm kế toán tổng hợp thành phẩm.
8- Kế toán tổng hợp thành phẩm.
9- Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng và phương thức bán hàng.
10-Kế toán xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG II
THỰC TẾ CÔNG TÁC

I-Đặc điểm chung của Công ty Dịch vụ Vật tư Kỹ thuật Hà Nội .
1- Quá trình hình thành và phát triển.
2- đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty.
a- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh củaCông ty.
b- Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý.
3- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .
II- Thực tế về công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả ở Công ty.
1- Các phương thức bán hàng.
1.1-Phương thức bán hàng trực tiếp thanh toán ngay
1.2-Phương thức bán hàng trực tiếp thanh toán sau.
1.3-Phương thức bán hàng qua cửa hàng của Công ty
2- Nội dung hạch toán
3- CácTK sử dụng của kế toán bán hàng tại Công ty.
4- Trình tự hạch toán.
5- Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ theo các phương thức bán hàng.
5.1- Phương thức bán hàng trực tiếp thanh toán ngay
5.2- Phương thức bán hàng trực tiếp trả tiền sau.
5.3- Phương thức bán hàng qua cửa hàng Công ty
6- Hạch toán kết quả bán hàng.
6.1- Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty sử dụng TK 641 và TK 642.
6.2- Hạch toán kết quả hoạt động bán hàng.
CHƯƠNG III:
NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT HÀ NỘI
trangXem Thêm: Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty dịch vụ kỹ thuật Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm và bán hàng tại công ty dịch vụ kỹ thuật Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.