Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp xây lắp điện nước Sông đà 12 - 2
Phần thứ hai: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp xây lắp điện nước Sông đà 12 - 2.
I. Đặc điểm chung của xí nghiệp.
1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.
Xí nghiệp xây lắp điện nước Sông Đà 12-2 được thành lập theo quyết định số: 06/ TCLĐ ngày 25 tháng 2 năm 1997 của hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Sông đà. Xí nghiệp xây lắp điện nước Sông đà 12-2 là đơn vị sản xuất kinh doanh xây lắp hạch toán độc lập hạn chế. Xí nghiệp có tiền thân là Công ty xây lắp Năng Lượng Sông đà 11 trước đây nay được tách ra và sát nhập với Công ty xây lắp vật tư - vận tải Sông đà 12-2. Địa điểm của xí nghiệp đóng tại Phường tân thịnh - Thị xã Hoà bình - Tỉnh Hoà Bình.
Xí nghiệp xây lắp điện nước Sông đà 12-2 là đơn vị sản xuất kinh doanh, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Sông đà - Bộ xây dựng; chuyên kinh doanh về các ngành nghề xây lắp các công trình, hệ thống cấp thoát nước, đường dây và các trạm biến áp điện các loại từ 0,4 đến 500 KV.
Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, xí nghiệp đã tham gia xây lắp các công trình sau:
Tham gia xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình trên Sông đà. Tham gia xây dựng đường dây và trạm biến áp 500KV của công trình đường dây 500 KV Bắc - Nam; xây lắp đường dây 110 KV Hoà Bình - Sơn la; đường dây 35 KV Thông gót - Cap nằng Ngoài ra Xí nghiệp còn tham gia xây lắp các hệ thống điện, nước cho các nhà máy xi măng Hoà Bình; nhà máy xi măng PLAIKU, nhà máy xi măng Cao bằng; Nhà máy xi măng Sơn La đường dây 35 KV và trạm biến áp 35/ 0,4 KV Nguyên bình - Tĩnh túc Cap Bằng; Công trình Điện Trạm Vật cách - Hải Phòng; đường ống cấp thoát nước thị xã Bắc Ninh.
Hiện nay để phủ hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường xí nghiệp đã xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm trong xây lắp các công trình điện nước; đồng thời là những người (trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có học vấn về khoa học kỹ thuật và có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với đơn vị. Xí nghiệp có biên chế tương đối gọn, nhẹ với tổng số cán bộ công nhân viên của xí nhgiệp là 150 người.
Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm qua đơn vị luôn luôn đảm bảo nộp thuế, các khoản tiền khấu hao, phụ phí, trả lãi vay ngân hàng và các khoản khác theo chế độ quy định của Nhà nước và Tổng công ty. Đồng thời đơn vị còn đảm bảo không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên của mình. Đơn vị cũng đã chăm lo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân viên của mình như: Cho đi học các lớp đại học tại chức các lớp bồi dưỡng ngắn và dài hạn về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng với yêu cầu của khoa học kỹ thuật hiện nay.
2/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp xây lắp điện nước Sông đà 12-2.
Xí nghiệp là một đơn vị nhận thầu thi công xây lắp các cấp thoát nước đường dây diện, trạm biến áp . nên có đặc điểm riêng của ngành xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu là xây lắp các công trình, hạng mục công trình hệ thống cấp thoát nước, đường dây diện . có quy mô lớn và kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc thời gian thi công dài và thi công ở những địa bàn khác nhau.
Do đó việc tổ chức kinh doanh của Xí nghiệp được biên chế thành 5 đội sản xuất - mỗi đội sản xuất được giao thi công một công trình khác nhau.
Định kỳ các đội trưởng về họp giao ban ở xí nghiệp báo cáo tình hĩnh kinh doanh của đội mình, tình hình tiến độ sản xuất được giao và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong kỳ tới. Hàng ngày, tuần các đội trưởng báo cáo tình hình sản xuất về cho giám đốc xí nghiệp qua máy điện thoại.
* Nguồn vốn kinh doanh
Chủ yếu là do Tổng công ty xây dựng Sông đà cấp
- Vốn cố định = 926.800.000đ
- Vốn lưu động = 4.235.000.000đ
* Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban xí nghiệp:
- Ban tổ chức hành chính:
Làm công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính quản trị. Theo dõi danh sách cán bộ công nhân viên của xí nghiệp. Giải quyết chế độ cho người lao động, đảm nhiệm công tác bảo vệ và các công việc khác được giao.
- Ban kinh tế kế hoạch - kỹ thuật vật tư:
Có nhiệm vụ tiếp thị, làm các thủ tục nhận thầu xâylắp các công trình, lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán, soạn thảo các văn bản ký kết các hợp đồng kinh tế. Theo định kỳ, lập các báo cáo thống kê, làm các thủ tục đấu thầu, nhận thầu xây lắp các công trình, tổ chức nhiệm thu thanh quyết toán các công trình, quản lý xe cơ giới và vật tư thiết bị của xí nghiệp.
- Ban tài chính - kế toán :
Tổng hợp số liệu kế toán từ các đội, thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính , lập báo cáo chung toàn xí nghiệp, giám đốc các hoạt động kinh tế phát sinh của xí nghiệp. Lập các báo cáo kế toán theo chế độ quy định gửi về phòng tài chính - kế toán của Công ty. Phân tích các hoạt động kinh tế - tài chính của xí nghiệp.


Xem Thêm: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí sẽ giúp ích cho bạn.