Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ thuật
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường việc sản xuất kinh doanh phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí và có lãi là một yêu cầu mang tính sống còn đối với mỗi một doanh nghiệp .
Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất, tạo ra tài sản cố định cho xã hội. Bước sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp xây dựng cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác đều phải tự hạch toán kinh doanh. Nghĩa là các doanh nghiệp xây dựng không những phải bù đắp được chi phí bỏ ra mà còn phải có lãi. Hiện nay các công trình xây dựng cơ bản chủ yếu được tổ chức theo phương thức đấu thầu. Vì vậy để trúng thầu thi công một công trình nào đó, các doanh nghiệp phải xây dựng giá đấu thầu hợp lý cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức, đơn giá (XDCB) do nhà nước qui định, giá cả thị trường đồng thời doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo có lợi nhuận. Để thực hiên được các yêu cầu trên đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi giải pháp về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thi công để nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời phải tăng cường công tác quản lý nói chung và quản lý chi phí sản xuất, giá thành nói riêng nhằm hạ giá thành của công trình. Trong đó trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm xây lắp, đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công cụ kế toán với quản lý sản xuất
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp . Trong thời gian thực tập tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ thuật” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành luận văn. Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của Cô giáo Phùng Thị Đoan, các thầy cô giáo trong khoa tài chính kế toán trường ĐH QL & KDHN, và các bạn, các cô chú phòng kế toán tổng hợp công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên luận văn này của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Nội dung của luận văn này ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật.
Phần III: Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý, công tác kế toán tại công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật và một số kiến nghị.

PHẦN I:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

1. Đặc điểm chung của ngành XDCB và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành của nó
Trong các ngành sản xuất vật chất, XDCB là ngành có đặc thù riêng, sản xuất độc lập và là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất lớn nhất của nền kinh tế quốc dân. Nó tạo ra tài sản cố định và cơ sở ban đầu cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã hội và làm tăng tiềm lực kinh tế cho đất nước.
Quá trình tạo ra sản phẩm trong ngành xây dựng thường dài. Từ khi khởi công xây dựng cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng là cả một qúa trình thi công. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình, quy trình quy phạm trong thi công, máy móc thiết bị thi công, con người và cả yếu tố của điều kiện tự nhiên. Quá trình thi công xây dựng chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau, các công việc này chủ yếu được thực hiện ngoài trời nên nó chịu ảnh hưởng rất lớn của yếu tố thời tiết như nắng, mưa, gió, bão, lụt .Do đó quá trình và điều kiện thi công không có tính ổn định, nó luôn biến động theo từng giai đoạn thi công công trình và theo địa điểm, mặt bằng thi công ngoài dự đoán (kế hoạch).
Đặc điểm này ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, đòi hỏi công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành phải riêng biệt.
Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, các điều kiện sản xuất: vật liệu, lao động, xe máy thi công, phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm công trình. Sản phẩm xây lắp thường được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thường thể hiện không rõ. Quá trình chi phí sản xuất phải được so sánh với dự toán cả về mặt số lượng cũng như chất lượng kể cả giá vật tư, nhân công Khi thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng, các đơn vị xây lắp phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật của công trình, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình, bàn giao đúng tiến độ. Do đó công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình XDCB phải sát hợp các diễn biến bởi những đặc điểm nói trên.

2. Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu trong doanh nghiệp xây lắp
Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn sản xuất kinh doanh cũng phải có đầy đủ ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sự kết hợp ba yếu tố này trong quá trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của con người. Việc tiêu hao một lượng nhất định về các yếu tố trên để sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ đó gọi là chi phí .
Như vậy, chi phí xây lắp là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình XDCB cấu thành nên giá thành xây lắp (với khối lượng xây lắp đã hoàn thành). Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa và cơ chế hạch toán kinh doanh mọi chi phí trên đều được thể hiện bằng tiền.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ th sẽ giúp ích cho bạn.