Một số ý kiến về công tác kiểm toán nhà nước trong thời kì hiện nay ở Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Thuật ngữ “kiểm toán”đã được xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Nó được ra đời từ thế kỷ thứ III trước công nguyên. Khi đó, các nhà cầm quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra độc lập. Vì vậy trong tiếng Anh từ “Audit”có gốc la tinh là Audie(nghe)
Ở VN, kiểm toán mới xuất hiện chính thức từ tháng 5-1991. Tuy nhiên, nó được phát triển một cách nhanh chóng do việc đòi hỏi và nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế để có thể thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát của kế toán 1 cách chính xác.Từ đó mà đưa ra được những đánh giá xác thực nhất về tình hình tài chính của các tổng công ty, các doanh nghiệp , các cở sở sản xuất kinh doanh để có hướng thay đổi quy cách hoạt động của đơn vị đó .
Một trong những cơ quan kiểm toán ra đời đầu tiên và có uy tín chất nhất ở Việt Nam đó là kiểm toán nhà nước. Kiểm toán nhà nước được thành lập theo nghị định 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ. Nó có chức năng là xem xét việc chấp hành các chính sách chế độ nguyên tắc quản lí kinh tế tài chính của nhà nước ở các đơn vị sử dụng vốn của nhà nước và kinh phí do nhà nước cấp. Và kiểm toán hoạt động để đánh giá tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị nói trên.
Kiểm toán nhà nước sẽ nhận xét đánh giá và xác nhận việc chấp hành các chính sách chế độ và nguyên tắc quản lí kinh tế tài chính của nhà nước.
Bên cạnh đó , kiểm toán nhà nước còn có quyền góp ý với các đơn vị được kiểm toán sửa chữa các sai phạm, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lí các sai phạm, đề xuất với thủ tướng chính phủ sửa đổi cải tiến chế độ kinh tế tài chính , chế độ kiểm toán nếu cần thiết.
Để hiểu rõ được vai trò của kiểm toán nhà nước trong thời kì hiện nay, em xin thực hiện đề tài : “MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM”
Với những nội dung chủ yếu sau đây:

Phần I: Lý luận chung về kiểm toán.
I. Lịch sử phát triển
II. Bản chất và chức năng của kiểm toán
III. Sự cần thiết của kiểm toán
IV. Kiểm toán nhà nước
Phần II: Thực trạng kiểm toán ở Việt Nam và một số ý kiến đề xuất
I. Thực trạng kiểm toán nhà nước ở Việt Nam
II. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài
III. Một số ý kiến của bản thânPHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
I- Lịch sử phát triển của kiểm tra tài chính (Kế toán)

Quan niệm về kiểm tra tài chính nói chung và kiểm tra kế toán nói riêng , một mặt kiểm tra là yêu cầu tất yếu của quản lí , mặt khác kiểm tra có thể thực hiện ngay trong các hoạt động quản lí hoặc tách biệt thành hoạt động độc lập. Mức độ độc lập hay phụ thuộc của hoạt động kiểm tra trong quản lí là tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lí và khả năng thoả mãn nhu cầu thông tin đó ở các phân hệ quản lí trước hết là kế toán . Lịch sử kế toán và kiểm tra đã chứng minh quan hệ hữu cơ này .
1.Thời kỳ cổ đại :
Kế toán được thực hiện chủ yếu bằng những dấu hiệu riêng trên các sợi dây , thân cây , lá cây Hình thái này phù hợp với giai đoạn đầu củathời kỳ cổ đại do xã hội còn chưa có của cải thừa , nhu cầu kiểm tra trong quản lí còn ít và ở mức đơn giản . Tuy nhiên vào cuối thời kỳ cổ đại , sản xuất đã phát triển , của cải ngày càng thừa nhiều , người sở hữu tài sản và người quản lí cất trữ tài sản đã tách rời nhau . Nhu cầu kiểm tra tài sản và các khâu thu chi ngày càng phức tạp . Hình thức kế toán đơn giản không đáp ứng được nhu cầu mới của quản lí , kiểm tra độc lập đã phát sinh ở :

+La mã : Vào thế kỷ III trước công nguyên , các nhà cầm quyền đã tuyển dụng những quan chức chuyên môn kiểm tra và ttrình bày lại kết quả kiểm tra .Từ Audit có nguồn gốc từ đây .


Xem Thêm: Một số ý kiến về công tác kiểm toán nhà nước trong thời kì hiện nay ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về công tác kiểm toán nhà nước trong thời kì hiện nay ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.