Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cơ khí công trình
LỜI NÓI ĐẦU

Để quản lý và điều hành nền sản xuất xã hôi có rất nhiều công cụ khác nhau, kế toán là một trong những công cụ quan trọng để quản lý của hoạt động của sản xuất kinh doanh, quản lý lao động, tài sản, vật tư, tiền vốn, là công cụ để thu thập xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế.
Kể từ năm 1988 đến nay, nền kinh tế Việt Nam bước sang một hướng mới, chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang quản lý theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước. Những vấn đề kinh tế, tài chính , tiền tệ đang thực sự nổi lên như những yếu tố hàng đầu. Các doanh nghiệp muốn thắng thế trong cạnh tranh và đạt được mục tiêu của mình phải tiến hành nghiên cứu thị trường, cần phải tạo cho sản phẩm của mình có chỗ đứng trên thị trường, có sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Điểm trọng tâm quyết định dành thắng lợi trong cạnh tranh của sản phẩm tiêu thụ đó là chất lượng và giá cả. Do đó các nhà kinh doanh phải tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Có quản lý tốt chi phí sản xuất mới tìm ra giải pháp thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất, từ đó có điều kiện hạ thấp giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận, tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp trên thị trường. Điều này là một trong những chiến lược kinh doanh của công ty cơ khí công trình.
Với thời gian 4 tuần thực tập thực tế ở công ty cơ khí công trình, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo và các bác, cô, anh trong phòng kế toán công ty em suy nghĩ chọn đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cơ khí công trình".
Nội dung luận văn ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 phần chính sau đây:
Chương thứ nhất: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành ở doanh nghiệp .
Chương thứ hai: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí công trình.
Chương thứ ba: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí công trình.

Vì trình độ có nhiều hạn chế nên bản luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em kính mong được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô giáo để bản luận văn này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Đặng Đình Phong
Chương thứ nhất
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Khái niệm chi phí sản xuất và nội dung chi phí sản xuất kinh doanh.
Trong các doanh nghiệp cũng như các đơn vị sản xuất thì chi phí sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là sự vận động của các yếu tố sản xuất đã bỏ ra và biến đổi chúng một cách có ý thức thành sản phẩm cuối cùng.
Trong các doanh nghiệp chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định được biểu hiện bằng tiền.
Những nội dung chi phí sản xuất trong giá thành sản phẩm cũng có sự thay đổi nhất định vì các doanh nghiệp có thể ngoài hành động chính còn có thể tham gia liên doanh, tham gia tài chính , dịch vụ . Việc đánh giá chính xác chi phí sản xuất là tất yếu khách quan là một vấn đề được coi trọng tạo điều kiện giúp doanh nghiệp thực hiện bảo toàn vốn và theo yêu cầu của chế độ quản lý kinh tế hiện nay.
Muốn quản lý chi phí sản xuất có hiệu quả kế toán cần phải phân loại chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất là sắp xếp chi phí sản xuất theo tiêu thức nhất định. Do vậy có nhiều cách phân loại chi phí khác nhau. Có các cách phân loại chủ yếu sau:
1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí .
- Theo cách này. Người ta căn cứ vào nội dung tính chất kinh tế của chi phí không phân biệt vào việc chúng phát sinh ở đâu.
+ Chi phí nguyên vật liệu
+ Chi phí nhân công.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài
+ Chi phí khác bằng tiền
1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí theo cách này, người ta căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí để toàn bộ chi phí sản xuất được phân thành các khoản mục:
+ Chi phí NVL trực tiếp
+ Chi phí nhân công trực tiếp
+ Chi phí sản xuất chung
1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động gồm có các loại chi phí sau:
+ Chi phí biến đổi
+ Chi phí cố định
+ Chi phí hỗn hợp.
1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình sản xuất và chế tạo sản phẩm chia thành.
+ Chi phí cơ bản
+ Chi phí chung
1.5. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí gồm có:
+ Chi phí trực tiếp
+ Chi phí gián tiếp
2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cơ khí công trình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cơ khí công trình sẽ giúp ích cho bạn.