Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E
DANH MỤC
Danh mục cỏc từ viết tắt:
BVE: Bệnh viện E
CBVC: Cỏn bộ viờn chức
KPCĐ: Kinh phớ cụng đoàn
DVYT: Dịch vụ Y tế
BHYT: Bảo hiểm Y tế
Danh mục sơ đồ:
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Bệnh viện E
Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ mỏy Kế toỏn
Sơ đồ 3: Kế toỏn phải trả viờn chức
Sơ đồ 4: Kế toỏn cỏc khoản phải nộp theo lương
Sơ đồ 5: Quy trỡnh từ bảng chấm cụng đến thanh toỏn lương
Danh mục bảng biểu:
Bảng chấm cụng
Bảng chấm trực cỏc khoa phũng trong Bệnh viện
Bảng thanh toỏn tiền làm ngoài giờ
Bảng thanh toỏn thường trực chuyờn mụn y tế
Bảng thanh toỏn phụ cấp thủ thuật
Bảng thanh toỏn phụ cấp phẫu thuật
Bảng chia cụng DVYT và BHYT
Bảng thanh toỏn tiền lương

LỜI NểI ĐẦU
Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đó cú hàng loạt cỏc vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Con người ngày càng nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe của mỡnh. Từ thúi quen cú bệnh mới đến bệnh viện thỡ con người hàng năm đó tạo cho mỡnh một năm đến kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần. Chính vỡ thế mà nền y tế núi chung và nhõn viờn bệnh viện núi riờng luụn phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để có thể đáp ứng được những nhu cầu nhất thiết của người bệnh. Việc sử dụng lao động trong bệnh viện cũng là vấn đề cần có nhiều điều cần quan tâm đặc biệt là vấn đề tiền lương của người lao động. Càng ngày cuộc sống càng thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế đũi hỏi nhu cầu sống ngày càng cao. Do đó tiền lương đó trở thành mục tiờu đích thực của bất kỳ một ai trong xó hội. Người lao động cũng phải có một mức thù lao xứng đáng để phù hợp với cuộc sống hiện tại khi đó quản lý tiền lương là yếu tố cực kỳ cần thiết.
Nhận thức được vai trũ của cụng tỏc kế toỏn, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong bệnh viện là một vấn đề trọng yếu. Vỡ thế tụi chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E”. Nhằm mục đích tỡm tũi, sõu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương. Mặt khác đây cũng là phương pháp gián tiếp để tỡm hiểu cuộc sống và thu nhập của cỏn bộ viờn chức của bệnh viện E.
Nội dung của báo cáo chuyên đề bao gồm”
Phần 1: Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Bệnh viện E
Phần 2: Thực trạng kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại bệnh viện E
Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E.

Thời gian thực tập tại Bệnh viện E tuy khụng dài nhưng đó giỳp em hoàn thiện rất nhiều trong kiến thức cũng như giỳp em tự tin hơn trong cụng việc.
Em rất cảm ơn sự hướng dẫn tận tỡnh của thày giỏo Thạc sĩ Trần Văn Thuận, Ban Giỏm đốc, phũng Tài chớnh kế toỏn, phũng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện E đó giỳp em hoàn thành tốt bài bỏo cỏo thực tập chuyờn đề này.
PHẦN 1:
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA BỆNH VIỆN E

1.1. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày 17 /10/1967 Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị ký quyết định 175/TTg – Vg thành lập Bệnh viện E
Tờn giao dịch: Bệnh viện E Trung ương
Tờn tiếng Anh: E hospital
Trụ sở đóng tại: 89 Trần Cung – Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04.7543650
Fax: 04.7561351
Website: http://www.ehospital.vn
Bốn mươi năm qua, với một bệnh viện là khoảng thời gian đủ để nhỡn lại bước trưởng thành của một cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện E qua 3 thời kỳ với 3 đối tượng phục
- Giai đoạn thứ nhất( 1967 – 1975 ): Là bệnh viện của hậu phương lớn phục vụ cho tiền tuyến lớn Miền Nam.
- Giai đoạn thứ hai ( 1976 – 1993 ): Giai đoạn phục vụ cán bộ các cơ quan Trung ương dưới tiêu chuẩn Bệnh viện Việt Xô.
- Giai đoạn thứ ba ( 1994 - đến nay ): Giai đoạn phục vụ bệnh nhân có thẻ BHYT bắt buộc, tự nguyện và bệnh nhân khám chữa bệnh tự chi trả một phần viện phí.

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT ( 1967 – 1975)
Cuộc khỏng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đó giành những thắng lợi vụ cựng to lớn trong mựa khụ 1963- 1964 đó đánh tan chiến lược” Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Để cứu vón tỡnh thế thất bại, đế quốc M


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E sẽ giúp ích cho bạn.