Kế toán và quản lí NVL tại xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng
LỜI NÓI ĐẦU


Trong thời kì phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước, các doanh nghiệp luôn phải nỗ lực để khẳng định vi trí cũng như tìm kiếm hiệu quả kinh doanh cho chính doanh nghiệp và xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng cũng không nằm ngoài quy luật đó.Tuy là một đơn vị chịu sự quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng xong rất độc lập và tự chủ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp. Thành công đạt được hôm naycủa xi nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng là kết quả của những cố gắng bằng sự cạnh tranh về chất lượng,tiến độ thi công giá thầu công trình.
Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh được thường xuyên,liên tục,thu đủ bù đắp chi phí và có lãi đòi hỏi xí nghiệp phải phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm dưới hình thức thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong đó có biện pháp nhằm giảm chi phí về nguyên vật liệu .
Trên góc độ của kế toán , việc quản lí nguy
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Như Hoa và các cán bộ phòng kế toán xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng em đã mạnh dạn chọn đề tài cho báo cáo thực tập của mình là:
"Kế toán và quản lí nguyên vật liệu tại xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng "
Báo cáo của em ngoài phần mở đầ và phần kết luận được chia làm ba phần:
Phần I: Khái quát về Xí Nghiệp khảo sát và Đầu tư xây dựng.
PhầnII: Một số phần hành kế toán chủ yếu tạiễí Nghiệp khảo sát và Đầu tư xây dựng.
Phần III: Kế toán và quản lý nguyên vật liệu tai Xí Nghiệp khảo sát và Đầu tư xây dựng.Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005.
Người viết báo cáo


Nguyễn Thị Hoa
PHẦN 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.Quá trình hình thành và phát triển của XN khảo sát và đầu tư xây dựng.
Sự hình thành và phát triển của xí nghiệp xây dựng101 cùng với các xí nghiệp khác nhau: XNXD 102,103,105 .Công ty xây dựng số 1, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, gắn liền với sự hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 1. Đây là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng hà nội do Bộ xây dựng quản lý, được thành lập ngày5-8-1958 theo quyết định 117 của Bộ kiến trúc.
Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng có trụ sở tại khu Quốc bảo -Thị trấn văn điển -Thanh trì -Hà Nội.
Mã số thuế: 0100105782-1.
Sở giao dịch: Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam.
số tài khoản: 7301- 0239B
2. Đặc điểm tổ chức quản lý,chức năng nhiệm vụ của Xí Nghiệp.
XN khảo sát và Đầu tư xây dựng có bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ, được thực hiện theo mô hình trực tuyến - chức năng, một mô hình tổ chức quản lý hiện đại đảm bảo phân công, phân nhiệm rõ ràng, vừa chịu sự kiểm soát từ cấp trên vừa có tính độc lâp ở cấp dưới, linh hoạt trong điều hành hoạt động.
Đứng đầu Xí Nghiệp là Giám đốc, người đại diện pháp nhân cho Xí Nghiệp chịu trách nhiệm trước Công ty và Nhà nước về việc điều hành,quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp.
Vì khối lượng thi công lớn nên xí nghiệp phải có hai phó giám đốc phụ trách thi công với nhiệm vụ giám sát chất lượng,an toàn tiến độ thi công các công trình.
Trường hợp Giám đốc đi công tác vắng có thể cử một phó giám đốc thường trực để giải quyết công việc của Xí Nghiệp.
Trong xí nghiệp có các phòng ban sau:
*Phòng kế hoạch -kỹ thuật gồm:
+ 01 Trưởng phòng.
+ 03 Phó phòng .
+ 06 Chuyên viên.
Có nhiệm vụ xây dựng và quản lý kinh tế - kế hoạch-kỹ thuật trong toàn Xí Nghiệp, có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm.
*Phòng kế toán tài chính gồm:
+ 01 Trưởng phòng .
+ 01 Phó phòng.
+ 01 Thủ quỹ.
+ 04 Chuyên viên.
+Kế toán các ban chỉ huy công trường và kế toán các đơn phòng, ban, xưởng cơ khí.

Nhiệm vụ theo dõi quá trình phát sinh chi phí sẽ được phân công,phân nhiệm rõ ràng giữa cán bộ kế toán phòng kinh tế và kế toán công trường.
*Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ lập phương án mô hình tổ chức sản xuất, công tác quản lý cán bộ lao động, tiền lương thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
*Phòng kinh doanh: Cung ứng vật liệu chính cho các đội thành viên, các công trình do các Xí Nghiệp thi công đảm bảo theo đúng chất lượng, theo dự toán.
*Các đội thành viên: Là đơn vị trực thuộc Xí Nghiệp, hạch toán nội bộ, hoạt động đúng chức năng ngành nghề trong quyết định thành lập đội.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại XN


Xem Thêm: Kế toán và quản lí nguyên vật liệu tại xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và quản lí nguyên vật liệu tại xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.