Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
Lời mở đầu
Tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu của toàn bộ nền kinh tế quốc dõn. Phỏn ỏnh trỡnh độ trang bị cơ sở vật chất và tiến bộ kỷ thuật, là yếu tố cơ bản nhất đối với vốn kinh doanh của doanh nghiệp TSCĐ giữ vai trũ quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất và tạo ra sản phẩm là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động, nõng cao năng suất lao động. Nú thể hiện cơ sở vật chất trỡnh độ cụng nghệ năng lực sản xuất và thế mạnh của một doanh nghiệp . Sự phỏt triển của nền kinh tế núi chung và mọi doanh nghiệp núi riờng, mọi hoạt động đều gắn liền với tài sản cố định, nhất là trong điều kiện hiện nay khoa học kỷ thuật đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Để bảo toàn và phỏt tiển và sử dụng cú hiệu quả TSCĐ điều quan trọng nhất là phải cú chế độ quản lý hợp lý, toàn diện đối với TSCĐ từ tỡnh hỡnh tăng, giảm cả về hiện vật và giỏ trị việc sử dụng khấu hao tài sản cố định, chứ khụng phải chỉ đơn thuần là cú và sử dụng TSCĐ mà phải làm thế nào sử dụng hợp lý, đầy đủ phỏt huy hết cụng suất của TSCĐ nõng cao năng suất tớnh năng tỏc dụng hạ giỏ thành sản phẩm nhanh chúng thu hồi vốn, đầu tư để tỏi sản xuất đổi mới TSCĐ thỳc đẩy sản xuất phỏt triển. Muốn sử dung vốn và sản phẩm của doanh nghiệp cú hiệu quả trước hết phải quản lý tốt TSCĐ điều quan trọng nhất là phải xõy dựng được quy trỡnh quản lý TSCĐ một cỏch cú khoa học, hợp lý, chặt chẽ, khai thỏc và sử dụng TSCĐ một cỏch cú hiệu quả nhất. Điều đú khụng những cú ý nghĩa về mặt kế toỏn giỳp cho việc hạch toỏn TSCĐ chống thất thoỏt tài sản thụng qua dụng cụ đắc lực là kế toỏn TSCĐ.
Vấn đề quan tõm mà Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh cũng như cỏc doanh nghiệp khỏc đú là việc quản lý và nõng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Đõy là một vấn đề khú cho cỏc doanh nghiệp vỡ thế cần phải theo dừi những biến động vụ cựng phức tạp của TSCĐ để quản lý và sử dụng vốn thu hồi vào mục đớch đổi mới một cỏch cú hiệu quả nhất, đưa lý luận vào thực tiễn phải chặt chẽ và linh hoạt trong chế độ chung nhưng phải phự hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp . Đối với Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh một đơn vị khai thỏc thu mua và chế biến muối. Tài sản cố định nằm rải rỏc từ Cụng ty đến cỏc xớ nghiệp xưởng trực thuộc. Việc quản lý TSCĐ lại càng khú khăn hơn, đũi hỏi vai trũ quản lý và hạch toỏn TSCĐ ở Cụng ty phải cú khoa học đảm bảo cung cấp kịp thời mọi thụng tin cần thiết nắm chắc tỡnh hỡnh tăng giảm và sử dụng tài sản cố định cả về mặt hiện vật cũng như giỏ trị. Phản ỏnh kịp thời việc tớnh khấu hao TSCĐ nhằm thu hồi vốn khấu hao để tỏi đầu tư TSCĐ đưa Cụng ty trở thành một doanh nghiệp hoạt động cú hiệu quả với những lý do trờn. Qua quỏ trỡnh học tập tại trường và thực tập tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh, với sự giỳp đỡ tận tỡnh của Thầy giao : Trương Anh Dũng cũng như cỏn bộ kế toỏn ở Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh em xin được trỡnh bày đề tài "Hoàn thiện kế toỏn tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh"
Nội dung và kết cấu đề tài:
- Tờn đề tài : Hoàn thiện kế toỏn tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh .
- Kết cấu đề tài : Ngoài phần mở đầu và kết luận , đề tài gồm 3 chương sau:
Chương 1: Tổng quan về Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh
Chương 2: Thực trạng hạch toỏn kế toỏn tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tài sản cố định hữu hỡnh tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh.Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.