Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty CPĐT - Xây dựng và Thương mại Sóc Sơn
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đõy chỳng ta đó được chứng kiến sự chuyển mỡnh của đất nước, một nền kinh tế phỏt triển vượt bậc với sự đúng gúp của khoa học, kỹ thuật hiện đại nú đó dần hỡnh thành nờn sự chuyờn mụn hoỏ trong sản xuất. Một đất nước cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đó dần được hỡnh thành đú cũng chớnh là mục đớch mà nước ta vươn tới. Chỳng ta phải phỏt triển nền kinh tế vững chắc để cú thể bắt nhịp được với sự phỏt triển nhanh chúng của cỏc nước trong khu vực và trờn thế giới. Muốn vậy chỳng ta phải cú những bước tiến vững chắc trờn trường quốc tế. Để thực hiện được điều đú cần phải cú sự kết hợp nhịp nhàng của cỏc bộ, ban, ngành trờn phạm vi toàn quốc. Xõy dựng là một ngành đúng vai trũ then chốt và khụng thể thiếu trong tiến trỡnh phỏt triển chung của đất nước.
Hiện nay ngành xõy dựng đó và đang đạt được những thành tựu to lớn. Nhiều cụng trỡnh mang tầm cỡ quốc tế đó được xõy dựng ở nước ta. Muốn làm được điều đú thỡ cần cú sự đúng gúp nhiệt tỡnh và hiệu quả của ngành xõy dựng núi chung và cỏc cụng ty xõy dựng núi riờng. Những thành quả mà ngành xõy dựng mang lại đú là những khu nhà kiờn cố, kiến trỳc đẹp đỏp ứng được yờu cầu ngày càng cao của xó hội. Nú là sản phẩm của toàn bộ đội ngũ cỏn bộ nhõn viờn trong ngành xõy dựng núi chung.
Với điều kiện của nước ta hiện nay thỡ cú thể phỏt triển ngành xõy dựng với qui mụ rộng lớn. Nhưng để phỏt triển được ngành xõy dựng khụng phải là điều đơn giản, vỡ nú cũn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như khớ hậu, địa hỡnh, vốn đầu tư , con người . Một cụng trỡnh sau khi hoàn thành thỡ nú phải chịu rất nhiều loại chi phớ làm cho giỏ thành cụng trỡnh tăng cao, thậm chớ cũn cú cả sự thất thoỏt nguồn vốn đầu tư trong quỏ trỡnh thi cụng. Để khắc phục được tỡnh trạng đú thỡ cần cú sự quản lý chặt chẽ trong hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn đầu tư , tài sản, vật tư của doanh nghiệp là gúp phần quan trọng trong việc hạ giỏ thành sản phẩm. Do đú vấn đề hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trở thành một vấn đề hết sức quan trọng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào.
Trong quỏ trỡnh thực tập tại Cụng ty cổ phần xõy dựng và thương mại Súc Sơn em nhận thấy việc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành theo chế độ kế toỏn mới cú nhiều sự đổi mới so với trước đõy. Mặt khỏc, ý thức được vai trũ quan trọng của nú trong cỏc đơn vị xõy lắp, em đó chọn đề tài:
"Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Cụng ty CPĐT - Xõy dựng và Thương mại Súc Sơn" cho luận văn tốt nghiệp của mỡnh.
Nội dung của luận văn gồm những phần chớnh sau đõy:
Lời mở đầu
Phần nội dung:
+ Chương I: Lý luận chung về kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp.
+ Chương II: Thực trạng cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty CPĐT Xõy dựng và Thương mại Súc Sơn.
+ Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại cụng ty CPĐT Xõy dựng và Thương mại Súc Sơn.
Phần kết luận

Mặc dự trong quỏ trỡnh tỡm hiểu lý luận và thực tế, em đó nhận được sự giỳp đỡ của cụ giỏo hướng dẫn và cỏc cụ chỳ trong phũng Kế toỏn cũng như cỏc phũng khỏc của Cụng ty, nhưng do kiến thức cũn hạn chế nờn bài viết của em khụng trỏnh khỏi thiếu sút về nội dung cũng như hỡnh thức trỡnh bày. Em mong nhận được những đúng gúp nhận xột chỉ bảo của cỏc thầy cụ và những người quan tõm tới cụng tỏc kế toỏn.
Em xin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ trong khoa kế toỏn đặc biệt là cụ hướng dẫn luận văn Đỗ Thị Phương đó hướng dẫn tận tỡnh cho em để hoàn thành tốt bài luận văn này.
Em xin chõn thành cảm ơn cỏc cụ chỳ phũng kế toỏn trong cụng ty CPĐT Xõy dựng và Thương mại Súc Sơn đó tận tỡnh chỉ bảo, giỳp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiờn cứu và học hỏi phương phỏp lý luận và cụng tỏc kế toỏn của cụng ty.
CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Xõy dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tớnh chất cụng nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dõn. Thụng thường cụng tỏc XDCB do cỏc đơn vị xõy lắp nhận thầu tiến hành. Xõy dựng cvơ bản cú những đặc điểm kỹ thuật đặc trưng riờng so với cỏc ngành sản xuất khỏc, nú được thể hiện rất rừ ở những điểm sau:
- Sản phẩm xõy lắp là cỏc cụng trỡnh, hạng mục giỏ thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đú, tớnh chất hàng hoỏ của sản phẩm thể hiện khụng rừ.
- Sản phẩm xõy lắp cố định tại nơi sản xuất, cũn cỏc điều kiện sản xuất phải đi chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.
- Tổ chức sản xuất trong cỏc doanh nghiệp xõp lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức "khoỏn gọn" cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, khối lượng hoặc cụng việc cho cỏc đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xớ nghiệp .)
Với những đặc điểm đú, cụng tỏc kế toỏn đơn vị kinh doanh xõy lắp phải cú những đặc trưng riờng để thớch hợp với tớnh chất ngành nghề trờn cơ sở quỏn triệt chế độ kế toỏn hiện hành của Việt Nam, khụng ngừng nghiờn cứu, tiếp cận phương phỏp hạch toỏn nước ngoài để ngày càng thớch ứng với xu thế hội nhập quốc tế, gúp phần hoàn thiện cụng tỏc quản lý, cụng tỏc kế toỏn núi chung và cụng tỏc kế toỏn chi phớ, giỏ thành núi riờng. Đồng thời, đảm bảo cung cấp thụng tin kế toỏn một cỏch chớnh xỏc, nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ yờu cầu quản lý cũng như đạt được mục tiờu doanh nghiệp đề ra.
Xuất phỏt từ quy định về lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng cơ bản là phải lập theo từng hạng mục cụng trỡnh và phải phõn tớch theo từng khoản mục chi phớ cũng như đặc điểm tại cỏc đơn vị nhận thầu, kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành xõy lắp cú đặc điểm sau:
- Đối tượng kế toỏn cú thể là cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, cỏc đơn đặt hàng, cỏc giai đoạn của hạng mục hay nhúm hạng mục . Vỡ thế phải lập dự toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành theo từng hạng mục hay giai đoạn của hạng mục.
- Kế toỏn chi phớ nhất thiết phải được phõn tớch theo từng khoản mục chi phớ, từng hạng mục cụng trỡnh, từng cụng tỏc trỡnh cụ thể. Qua đú thường xuyờn so sỏnh, kiểm tra việc thực hiện dự toỏn chi phớ,xem xột nguyờn nhõn vượt, hụt dự toỏn và đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh; nắm bắt được tỡnh hỡnh thực hiện cỏc định mức về chi phớ vật tư, nhõn cụng, mỏy thi cụng . là bao nhiờu so với dự toỏn, kế hoạch, xỏc định được mức tiết kiệm hay lóng phớ sản xuất, từ đú đề ra cỏc biện phỏp quản lý và tổ chức sản xuất phự hợp với yờu cầu hạch toỏn.
II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.
1. Khỏi niệm và phõn loại chi phớ sản xuất và sản phẩm xõy lắp.
1.1. Khỏi niệm chi phớ sản xuất
Chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp xõy lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ cỏc hao phớ về lao động sống, lao động vật hoỏ và cỏc chi phớ cần thiết khỏc mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất xõy lắp trong một thời kỳ nhất định.
Đối với doanh nghiệp xõy lắp, chi phớ sản xuất chỉ giới hạn gồm tất cả cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan đến quỏ trỡnh sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm xõy lắp, cỏc chi phớ hoạt động khỏc của ngành như: thiết kế, giao dịch đấu thầu . khụng được xem là chi phớ sản xuất cấu thành nờn giỏ trị sản phẩm .
1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất xõy lắp.
Trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp , cỏc chi phớ sản xuất phỏt sinh bao gồm nhiều loại cú nội dung kinh tế - kỹ


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT - Xây dựng và Th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT - Xây dựng và Th sẽ giúp ích cho bạn.