Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19
LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất vật chất là cơ sở để xã hội loài người tồn tại và phát triển. Trình độ sản xuất xã hội ngày càng phát triển qua các hình thái kinh tế, xã hội và theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý. Trong điều kiện hiện nay, khi mà nền sản xuất hàng hoá phát triển rất mạnh mẽ tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp . Nói cách khác: Tiêu thụ hay không tiêu thụ được sản phẩm nó quyết định sự tồn tại hay không tồn tại, sự phát triển hay suy bại của các doanh nghiệp .
Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm là cơ sở để doanh nghiệp đảm bảo thu hồi vốn để thực hiện tái sản xuất giản đơn và có tích luỹ để thực hiện quá trình tái sản xuất mở rộng. Chỉ có qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của sản phẩm sản xuất ra mới được xã hội thừa nhận. Đồng thời thực hiện tốt khâu sản xuất và tiêu thụ là tiền đề tăng thu nhập cho doanh nghiệp , ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp , nâng cao đời sống của người lao động. Trong điều kiện sản xuất chuyên môn hoá nó còn góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ cho các đơn vị có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với doanh nghiệp .
Kế toán với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , nó đã và đang là công cụ thực sự quan trọng và hữu hiệu trong việc sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Nắm bắt được vai trò quan trọng của kế toán trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , xuất phát từ thực tế khách quan của hoạt động quản lý và chức năng của kế toán Xí nghiệp May X19 đã sử dụng kế toán như là công cụ đắc lực để quản lý vốn, tài sản của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Như đã phân tích ở trên, tiêu thụ sản phẩm là một khâu đặc biệt quan trọng vì vậy trong bộ máy kế toán của Xí nghiệp, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là phần hành kế toán trọng yếu.
Qua thời gian thực tập tại phòng tài chính - kế toán của Xí nghiệp May X19 được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn: Thạc sỹ Trần Văn Hợi và các cán bộ kế toán trong Xí nghiệp, với kiến thức đã học tập được tôi xin đi sâu trình bày những nội dung cơ bản nhất về lý luận kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở doanh nghiệp sản xuất, tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19 và mạnh dạn đề xuất những ý kiến để không ngừng hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp.
Bài luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Xí nghiệp May X19.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19.

Mặc dù cố gắng song do trình độ thực tế có hạn nên bài luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.
Tôi kính mong được sự chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo và các cán bộ trong Xí nghiệp để nhằm hoàn thiện hơn nữa vấn đề này.
CHƯƠNGI:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1. Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1. 1. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm
Sản xuất là một quá trình hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải vật chất và dịch vụ nhằm thảo mãn tiêu dùng của dân cư và xã hội, bù đắp lại những tiêu hao trong quá trình sản xuất, tạo được tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.
Hoạt động sản xuất của con người là hoạt động tự giác có ý thức và mục đích, nó được lập đi lập lại và không ngừng đổi mới, hình thức quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm các giai đoạn sau: Sản xuất – lưu thông – phân phối tiêu dùng sản phẩm xã hội. Các giai đoạn này diễn ra một cách tuần tự. Tiêu thụ là khâu cuối cùng quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp . Mọi hoạt động khác nhằm mục đích bán được hàng và thu lợi nhuận.Vì vậy tiêu thụ là nghiệp vụ cơ bản và quan trọng nhất, nó tác dụng đến sự phân phối ngược trở lại các hoạt động khác. Tuy nhiên muốn tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu thường xuyên xuất của xã hội và đảm bảo chất lượng cao.
Các doanh nghiệp sản xuất làm ra các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Các sản phẩm đó được gọi là thành phẩm. Nói một cách đầy đủ hơn. Thành phẩm là sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến, đã đem bán hoặc nhập kho để bán.
Sản phẩm nói chung đều là kết quả của quá trình sản xuất chế tạo ra nó, có thể là thành phẩm nhưng cũng có thể chưa là thành phẩm. Ví dụ trong sản xuất công nghiệp, chỉ sản phẩm của bước công nghiệp cuối cùng của doanh nghiệp và đủ tiêu chuẩn kỹ thuật mới được coi là thành phẩm. Trong xây dựng cơ bản thành phẩm là công trình đã được hoàn thành bàn giao vào sử dụng, còn sản phẩm thì bao gồm cả công trình đã được bàn giao và cả công trình đã hoàn thành theo giai đoạn quy ước được nghiệm thu. Trong sản xuất nông nghiệp thì sản phẩm cũng chính là thành phẩm.
Giữa thành phẩm và sản phẩm có giới hạn phạm vi khác nhau. Khi nói đến thành phẩm là nói đến kết quả của quá trình sản xuất gắn liền với quy trình công nghệ nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp . Còn khi nói đến sản phẩm là chỉ nói đến kết quả của qúa trình sản xuất chế tạo ra nó. Về phương diện nào đó thì sản phẩm có phạm vi rộng lớn hơn thành phẩm, vì khi nói đến sản phẩm của một doanh nghiệp nào đó có thể gồm cả thành phẩm và nửa thành phẩm.
Nửa thành phẩm là những sản phẩm đã được chế biến xong ở một bước nhất định của quy trình công nghệ (trừ giai đoạn cuối) đã được kiểm nghiệm kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quy định đưa vào nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến hoặc có thể chế biến bán ra ngoài và khi nửa thành phẩm được bán cho khách hàng thì nó cũng có ý nghĩa như thành phẩm.
Thành phẩm nào của doanh nghiệp cũng được biểu hiện trên hai mặt hiện vật và giá trị hay nói cách khác là biểu hiện trên các mặt số lượng, chất lượng và giá trị.
Mặt số lượng của thành phẩm phản ánh quy mô thành phẩm mà doanh nghiệp tạo ra nó, được xác định bằng các đơn vị đo lường như kg, lít, mét, cái, bộ .
Chất lượng của thành phẩm phản ánh giá trị sử dụng của thành phẩm và xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm cấp (loại 1, loại 2 ) của sản phẩm
Thành phẩm do các doanh nghiệp sản xuất cung cấp cho xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thoả mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Đồng thời trong phạm vi doanh nghiệp , khối lượng thành phẩm mà doanh nghiệp hoàn thành trong từng thời kỳ là cơ sở đánh giá quy mô của doanh nghiệp , cung ứng cho nền kinh tế. Từ đó, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng xác định được cân đối cần thiết trong nền kinh tế quốc dân.
Thành phẩm là kết qủa của một quá trình lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp , là tài sản của một doanh nghiệp , là


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19 sẽ giúp ích cho bạn.