Tổ chức công tác kế toán tập hơp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 61
Lời Nói Đầu
Từ khi đất nước có chính sách chuyển đổi từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang cơ chế thị trường, nên thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh có sự điều tiết của Nhà nước XHCN . Chế độ bao cấp đối với các đơn vị sản xuất đã bị xoá bỏ. Nhà nước giao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị kinh tế, xí nghiệp tự hạch toán kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, nếu không có sự năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt các thời cơ có thể dẫn tới phá sản hay giải thể. Đây là đặc tính vốn có của cơ chế thị trường.
Cũng như các đơn vị khác, Xí nghiệp 61 đã hoà mình vào nền kinh tế thị trường, vượt qua những khó khăn bước đầu để tự khẳng định mình. Xí nghiệp công nghiệp là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có sự đổi mới ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất. Trong đó công tác tổ chức hạch toán phải thực sự hợp lý, khoa học thì mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế thị trường có như vậy thì mới đạt hiệu quả trong quá trình sản xuất. Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Sản xuất càng nhiều đòi hỏi quá trình trao đổi sản phẩm diễn ra càng phong phú đa dạng. Vì vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nhiệm vụ của các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm mới với chất lượng cao mà còn phải tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hạ là tiền đề tích cực để doanh nghiệp kích thích tiêu dùng, tăng vòng quay vốn đem lại lợi nhuận tối đa từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống công nhân. Để đạt được điều đó doanh nghiệp phải điều tiết hợp lý các chi phí trong sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm. Vì vậy tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yếu tố cần thiết mà các doanh nghiệp quan tâm. Sau thời gian thực tập tại Xí nghiệp 61 với những kiến thức đã học ở trường với những kiến thức thu thập được trong đợt thực tập. Được sự hướng dẫn của giáo viên, sự hướng dẫn của lãnh đạo và phòng tài chính của Xí nghiệp tôi đã đi sâu nghiên cứu chuyên đề: “Tổ chức công tác kế toán tập hơp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 61”.NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ GỒM BA PHẦN:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở XÍ NGHIỆP.

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KẾT LUẬN


Phần I:
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP.
Xí nghiệp 61 là đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh Hoá học là một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân và thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, Xí nghiệp 61 đóng tại thị xã Sơn Tây - tỉnh Hà Taya.
* Tổng diện tích : 30.500m2
* Diệnt ích sản xuất là: 20.000m2
Mặt hàng mà Xí nghiệp chuyên sản xuất là hàng trang bị khí tài hoá học như: lựu đạn, súng M72, đạn tín hiệu, khói nguỵ trang, pháo sáng.
1- Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp 61.
Tiền thân của Xí nghiệp 61 là Xưởng khí tài (X61) nằm ở thị xã Sơn Tây - Hà Tây. Hoạt động chủ yếu của X61 là sản xuất, sửa chữa, cải tiến đơn thuần vũ khí trang bị khí tài của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cung cấp, đảm bảo cho bộ đội phòng chống có hiệu quả chất độc của Mỹ. Lúc bấy giờ máy móc thiết bị còn cũ kỹ, công nghệ sản xuất thô xơ lạc hậu.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 1967 theo quyết định 415/QĐMT của Bộ Tổng tham mưu, Xí nghiệp 61 chính thức thành lập. Qua 35 năm xây dựng và phát triển Xí nghiệp đã phấn đấu không ngừng lập nhiều thành tích trong công tác đảm bảo đầy đủ khí tài cho bộ đội góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là một Xí nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất, sửa chữa khí tài đặc chủng nên sản phẩm rất đa dạng, phong phú gồm nhiều công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao.
Do yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi của quân đội ngày càng cao nên từ năm 1991 đến nay Xí nghiệp có nhiều tiến bộ trong sửa chữa, sản xuất quy mô sản xuất đã được mở rộng, máy móc thiết bị đã được trang bị hiện đại, biên chế công nhân ngày càng đông và trình độ kĩ thuật cao nên lao động có hiệu quả hơn Xí nghiệp đã đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 200 công nhân so với các đơn vị hạch toán toàn phần trong toàn quân. Là một đơn vị có tư cách pháp nhân chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư lệnh Hoá học và Bộ Quốc phòng.
Một số chỉ tiêu đã đạt được trong vài năm gần đây:
TT Các chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ tăng
1 Tổng giá trị sản lượng 8.691.000.000 9.457.000.000
2 Tổng doanh thu 9.175.215.000 11.868.160.000
3 Nộp ngân sách 448.215.000 537.868.000
4 Tổng vốn 6.942.000.000 8.413.500.000
5 Vốn ngân sách giao 4.399.480.000 4.250.242.000
6 Vốn tự bổ sung 2.542.520.000 4.163.258.000

Với tài khoản: 931.02.00.018 tại Kho bạc Nhà nước thị xã Sơn Tây - Hà Tây.
Số điện thoại: 034 832814
2- Cơ cấu tổ chức quản lý:
Sau 35 năm xây dựng và phát triển Xí nghiệp 61 đã có quy trình sản xuất, sửa chữa khép kín. Từ khâu sản xuất, sửa chữa đến khâu giao hàng cho các đơn vị trong toàn quân.
Xí nghiệp tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng, thực hiện chế độ quyền một thủ trưởng. Đứng đầu là Giám đốc là người điều hành chiến lược hoạt động của Xí nghiệp, tham mưu cho giám đốc là các phó giám đốc điều hành trực tiếp hoạt động của các phòng ban.
SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP 61


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hơp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 61
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hơp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 61 sẽ giúp ích cho bạn.