Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

  MỞ ĐẦU

  1.1 Cơ sở hình thành đề tài

  Trong những năm gần đây, khái niệm văn hóa công ty ngày càng sử dụng phổ
  biến. Nó được nhắc đến như một “tiêu chí” khi bàn về doanh nghiệp. Trong một
  doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô lớn, là một tập hợp những
  con người khác nhau về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, mức độ nhận thức,
  quan hệ xã hội, tư tưởng văn hóa, chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường
  làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
  của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, đã hình thành yêu cầu bắt
  buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới,
  sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để Doanh nghiệp trở
  thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, là nơi làm gạch nối, nơi có
  thể tạo ra động lực tác động tích cực thúc đNy sự phát triển của mỗi cá nhân người
  lao động trong tập thể vào việc đạt được các mục tiêu, chiến lược của tổ chức, góp
  phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và một ý nghĩa khác cũng
  không kém phần quan trọng đó chính là doanh nghiệp cần phải duy trì được nguồn
  nhân lực ổn định, hạn chế tối đa việc rời bỏ tổ chức của đội ngũ nhân viên đặc biệt
  là những nhân viên giỏi, tài năng. Điều này phù hợp với xu thế hiện nay khi mà
  chúng ta đang ở thời đại “thế giới phẳng” thì việc cạnh tranh dựa vào vốn tiền tệ,
  khoa học kỹ thuật công nghệ, tài nguyên thiên nhiên không còn là cạnh tranh năng
  lực cốt lõi. Chúng ta đã bước vào thời kỳ cạnh tranh bằng vốn trí thức, bằng tài
  nguyên con người. Vì vậy, có thể nói việc cạnh tranh bằng nhân lực là quan trọng
  và là nhân tố tất yếu để đánh giá năng lực của một tổ chức, doanh nghiệp nào đó.
  Dựa trên thực tế đó, quan điểm quản trị hiện đại cũng đã dần thay đổi: Con người
  không còn đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một
  nguồn tài sản quý báu của tổ chức, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển từ tình
  trạng “tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành “sang” đầu tư vào nguồn nhân
  lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận cao hơn và hiệu quả cao hơn”.
  Chính từ quan điểm xem nguồn nhân lực là tài sản nên doanh nghiệp cần phải xây
  dựng và duy trì một văn hóa tích cực tạo ra môi trường làm việc giúp cho nhân viên
  phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích động viên nhiều nhất tại nơi
  làm việc và trung thành, tận tâm với doanh nghiệp.

  Trong vài thập kỷ qua, văn hóa công ty là một chủ đề quan trọng trong nghiên
  cứu quản trị và doanh nghiệp do bởi khả năng của nó ảnh hưởng đến một loạt các
  kết quả mong đợi được xem xét trên khía cạnh tổ chức và cá nhân như sự cam kết,
  lòng trung thành, lý do rời bỏ tổ chức và sự thỏa mãn công việc (Chow et al, 2001).
  Cũng có ý kiến nhất trí cho rằng văn hóa công ty là một triết lý quản trị và cách
  thức quản lý của các tổ chức để cải thiện hiệu quả và thực hiện công việc. Công
  trình nghiên cứu của Saeed và Hassan (2000) đã chứng minh rằng văn hóa công ty
  có khả năng ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm, các hoạt động giao tiếp và thực hiện
  công việc trong tổ chức.

  Ngược dòng lịch sử về lại những năm cuối thế kỷ 20, một nước Nhật thất bại
  nặng nề sau thế chiến thứ hai, chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ đã trở thành một
  cường quốc kinh tế và bành trướng khắp thế giới với những thương hiệu mạnh, nổi
  tiếng khắp toàn cầu như Sony, Toyota, Honda, Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến
  thành công to lớn như vậy? Các nhà nghiên cứu kinh tế Mỹ đã sang tận đất nước
  được mệnh danh là mặt trời để nghiên cứu về công nghệ, tài chính, và cuối cùng
  tìm ra kết luận: “Các công ty Nhật ưu tiên hàng đầu cho xây dựng văn hóa doanh
  nghiệp mà trọng tâm là đầu tư vào con người, xây dựng một đội ngũ nhân viên
  trung thành tận tụy suốt đời với sứ mệnh của doanh nghiệp” (Trích trong bài viết
  “Văn hóa doanh nghiệp năng lực cạnh tranh”, 2007).

  Thực tế hiện nay, một số công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như
  Unilever, Pepsi và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính,
  ngân hàng, tương đối thành công trong lĩnh vực thu hút, sử dụng và duy trì lực
  lượng nhân viên nhất là những nhân viên giỏi đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh về
  nhân lực vượt trội hơn so với các công ty trong nước. Có thể kể ra một vài nguyên
  nhân dẫn đến thành công này, đó là các yếu tố như khuyến khích sự cải tiến và sáng
  tạo, phát huy năng lực cá nhân, đánh giá cao tinh thần làm việc nhóm, thừa nhận
  các đóng góp của nhân viên đối với tổ chức, tạo nguồn quỹ cho đào tạo và phát
  triển, công khai rõ ràng kế hoạch xây dựng và phát triển nhân viên đồng thời quyết
  tâm trong việc thực hiện một cơ chế công bằng, v.v Tất cả những yếu tố trên đều
  không ngoài mục đích là nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, thuận lợi, tạo
  niềm tin cho nhân viên để họ gắn bó và sẵn sàng nỗ lực hết mình vì thành công của
  công ty. Những yếu tố tích cực đó được duy trì, cải tiến liên tục và chia sẻ với các
  thành viên trong tổ chức, từ đó dần hình thành nên các giá trị văn hóa tác động tích
  cực đến thái độ, tình cảm của nhân viên đối với tổ chức.

  Hiện nay, cùng với xu thế cổ phần hóa và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt
  Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì vai trò của văn hóa công ty
  ngày càng được xem trọng và đánh giá cao, nhất là theo xu thế ngày nay khi sự
  quan tâm của người lao động trong tổ chức không chỉ gồm các yếu tố về công việc,
  tiền lương, mà họ còn quan tâm đến yếu tố văn hóa công ty đặc biệt là đối với
  những nhân viên có năng lực, bản lĩnh, tài giỏi do bởi nó cũng là một trong những
  nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục ở lại hay rời bỏ tổ chức. Tuy nhiên, ở
  Việt Nam các nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết
  gắn bó, trung thành của người lao động trong tổ chức hiện vẫn còn trong giai đoạn
  sơ khai. Vì thế, tôi mong muốn qua nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin cho
  các nhà quản trị hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa văn hóa công ty và sự cam kết gắn bó
  với tổ chức của nhân viên, từ đó có thể định hướng xây dựng văn hóa chứa đựng
  nhiều giá trị tích cực nhằm tạo ra một môi trường làm việc giúp người lao động
  trong tổ chức cảm thấy an tâm gắn bó và cam kết phát triển lâu dài cùng với doanh
  nghiệp. Đây chính là lý do hình thành đề tài “Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến
  sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở
  thành phố Hồ Chí Minh”.


  MỤC LỤC
  -----***-----

  Lời cảm ơn
  Tóm tắt đề tài
  Mục lục
  Danh sách các bảng biểu và hình vẽ
  CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
  1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4
  1.5 Cấu trúc của luận văn 5
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  2.1 Giới thiệu 6
  2.2 Các quan niệm về văn hóa công ty 6
  2.3 Các quan niệm về cam kết gắn bó với tổ chức 8
  2.4 Mối liên hệ giữa văn hóa công ty và cam kết gắn bó với tổ chức 9
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1 Thiết kế nghiên cứu 12
  3.2 Các nguồn thông tin 12
  3.2.1 Thông tin sơ cấp 12
  3.2.2 Thông tin thứ cấp 12
  3.3 Thiết kế mẫu – Chọn mẫu 12
  3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin 13
  3.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13
  3.4.2 Công cụ thu thập thông tin 13
  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 15
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  4.1 Giới thiệu 17
  4.2 Mô tả mẫu 17
  4.3 Phân tích và đánh giá công cụ đo lường 19
  4.3.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha 20
  4.3.1.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 20
  4.3.1.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 23
  4.3.2 Phân tích nhân tố 24
  4.3.2.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 24
  4.3.2.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 26
  4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 27
  4.4.1 Phân tích tương quan: Mối quan hệ giữa các biến 27
  4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 29
  4.5 Thảo luận 32
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
  5.1 Giới thiệu 34
  5.2 Kết quả chính 34
  5.3 Các đóng góp và kiến nghị 35
  5.4 Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai 38
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CÁC PHỤ LỤC THAM KHẢO
  Phụ lục 1: Danh mục các doanh nghiệp khảo sát i
  Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát ii
  Phụ lục 3: Mô tả thuộc tính mẫu v
  Phụ lục 4: Phân tích độ tin cậy Cronbach alpha vii
  Phụ lục 5: Phân tích nhân tố các thang đo xii
  Phụ lục 6: Phân tích mối tương quan và hồi quy tuyến tính bội xvii

  DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
  -----***-----
  Bảng 3.1: Tóm tắt cấu trúc bảng câu hỏi khảo sát cho nghiên cứu chính thức 14
  Bảng 4.1: Các thông tin nhân khNu của đối tượng hồi đáp 18
  Bảng 4.2: Hệ số Cronbach alpha của thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 21
  Bảng 4.3: Thống kê số lượng biến quan sát và hệ số Cronbach alpha của thang
  đo các khía cạnh văn hóa công ty 23
  Bảng 4.4: Hệ số Cronbach alpha của thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 24
  Bảng 4.5: Kiểm định KMO và Bartlett - Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 24
  Bảng 4.6: Kết quả phân tích nhân tố - Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 25
  Bảng 4.7: Kiểm định KMO và Bartlett - Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 26
  Bảng 4.8: Kết quả phân tích nhân tố - Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 27
  Bảng 4.9: Các tương quan giữa các khía cạnh văn hóa công ty và sự cam kết gắn
  bó với tổ chức 28
  Bảng 4.10: Các hệ số xác định mô hình (Mô hình 1) 29
  Bảng 4.11: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy (Mô hình 1) 29
  Bảng 4.12: Các hệ số xác định mô hình (Mô hình 2) 30
  Bảng 4.13: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy (Mô hình 2) 31

  -----♦♦♦-----

  Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu mối tương quan giữa các khía cạnh văn hóa và
  sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên 10
  Hình 4.2: Kết quả tương quan tuyến tính của các thành phần trong mô hình
  nghiên cứu 31

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status