kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La
MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I SƠN LA
1.1:Quá trình hình thành và phát triển
1.2:Chức năng và nhiệm vụ
1.3:Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
PHẦN II: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I SƠN LA
2.1:Khái quát chung về công tác kế toán
2.1.1:Cơ cấu bộ máy kế toán ,chức năng của từng bộ phận
2.1.2:Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
2.1.3[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp kế toán
2.1.4:Các phần hành chính trong công tác kế toán của công ty
2.1.5:sách kế toán
2.2Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.2.1: Thủ tục chứng từ
2.2.2:TàI khoản sử dụng
2.2.3: Phương pháp hạch toán
2.2.4Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I SƠN LA
3.1:Nhũng ưu điểm cơ bản của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2:Một số ý kiến với công tác tiền lương và các khoản trích theo lương


Xem Thêm: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La sẽ giúp ích cho bạn.