Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

  CHƯƠNG 1: RỦI RO VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HẠN CHẾ
  RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG
  CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
  Trong ngoại thương, việc thanh toán giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu
  thuộc hai quốc gia khác nhau phải được tiến hành thông qua ngân hàng bằng những
  phương thức thanh toán nhất định. Việc lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế
  nào tùy thuộc vào sự thương lượng giữa các bên và phù hợp với tập quán cũng như
  luật lệ trong thanh toán và buôn bán quốc tế. Trong các phương thức như chuyển
  tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ . thì phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng
  rất phổ biến. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn này chỉ đề cập đến phương thức
  TDCT. Trước tiên, ta hãy khái quát về thanh toán quốc tế.
  1.1 THANH TOÁN QUỐC TẾ
  1.1.1 Khái niệm
  Thanh toán quốc tế là việc thực hiện nghĩa vụ tiền tệ phát sinh từ hoạt động
  mậu dịch và phi mậu dịch giữa các cá nhân, tổ chức tại quốc gia này với cá nhân và
  tổ chức ở quốc gia khác hoặc giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế thông qua hệ
  thống ngân hàng.
  1.1.2 Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
  Để thực hiện TTQT, điều khoản thanh toán quy định trong hợp đồng ngoại
  thương các bên tham gia phải quan tâm đến các điều kiện về tiền tệ, thời hạn thanh
  toán, phương thức thanh toán và bộ chứng từ thanh toán.
  Điều kiện về tiền tệ
  Hầu hết các quốc gia trên Thế giới đều có đồng tiền riêng của đất nước mình.
  Tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền có thể thay đổi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của
  các bên liên quan. Vì vậy, trong kinh doanh quốc tế các nhà xuất nhập khẩu đặc biệt
  lưu ý đến điều kiện về tiền tệ. Trong thương mại quốc tế thường xuất hiện hai loại
  tiền tệ: tiền tệ dùng để tính toán hợp đồng và tiền tệ dùng để thanh toán hợp đồng.
  Hai loại tiền tệ này có thể giống nhau hoặc khác nhau, có thể là tiền tệ của nước
  2 xuất khẩu, tiền tệ của nước nhập khẩu hoặc tiền tệ của một nước thứ ba.
  Điều kiện về thời gian thanh toán
  Thời gian thanh toán có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và gây ra rủi ro cho các
  doanh nghiệp xuất nhập khẩu.Vì vậy, điều kiện về thời gian thanh toán đặc biệt
  được lưu ý trong kinh doanh quốc tế để cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận. Thông
  thường các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thỏa thuận thanh toán trước khi giao hàng,
  ngay khi giao hàng hoặc sau khi giao hàng.
  Điều kiện về phương thức thanh toán
  PTTT là cách thức hai bên trong quan hệ hợp đồng ngoại thương thực hiện
  chuyển tiền và nhận tiền. Hiện nay, các NHTM cung cấp nhiều PTTT tiện ích, đa
  dạng cho khách hàng như: chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, . Mỗi PTTT
  đều có đặc điểm riêng và có thể gây rủi ro, bất lợi hoặc tạo thuận lợi cho các bên. Vì
  vậy, các bên cần phải lưu ý khi lựa chọn PTTT trong kinh doanh quốc tế.
  Điều kiện về bộ chứng từ thanh toán
  Bộ chứng từ mô tả hàng hóa, dịch vụ và toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng.
  Nhà xuất khẩu phải lập bộ chứng từ xuất trình để chứng minh việc giao hàng của
  mình. Nhà nhập khẩu sẽ nhận hàng dựa trên bộ chứng từ nhà xuất khẩu lập. Trong
  một số phương thức, việc quyết định thanh toán chỉ dựa vào bộ chứng từ nhà xuất
  khẩu xuất trình. Với mong muốn hạn chế rủi ro trong thương mại, nhà nhập khẩu
  thường đòi hỏi chứng từ đầy đủ về số lượng, nội dung, hoàn hảo đến từng chi tiết và
  đôi khi cả đơn vị phát hành chứng từ. Điều này có thể làm gia tăng chi phí, tốn thời
  gian cho nhà xuất khẩu, thậm chí đôi khi nhà xuất khẩu không thể thực hiện được.
  Vì vậy, ngay từ thời điểm ký hợp đồng, các bên cần phải quy định rõ ràng về bộ
  chứng từ thanh toán để tạo thuận lợi cho quá trình mua bán.
  1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng
  Phương thức TTQT là cách thức thực hiện chi trả một hợp đồng xuất nhập
  khẩu thông qua trung gian ngân hàng bằng cách trích tiền từ tài khoản của nhà nhập
  khẩu và chuyển vào tài khoản của nhà xuất khẩu căn cứ vào hợp đồng ngoại thương
  và chứng từ thương mại do hai bên cung cấp. Mỗi PTTT đều có đặc điểm riêng và
  3
  ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên. Hiện nay, trong TTQT người ta
  thường sử dụng các PTTT như: chuyển tiền, nhờ thu, CAD, tín dụng chứng từ
  (tham khảo phụ lục 1)
  1.1.4 Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
  Ngày nay, ngoại trừ những hoạt động mua bán nhỏ, một số giao dịch hạn chế
  tại biên giới được chi trả bằng tiền mặt; hầu như các hoạt động kinh doanh hợp
  pháp trên Thế giới đều được thực hiện thông qua các định chế tài chính trung gian.
  Với chức năng trung tâm thanh toán, hoạt động TTQT của NHTM đã trở thành một
  dịch vụ không thể thiếu và đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế hàng hóa.
  Trước hết hoạt động TTQT đẩy nhanh tiến độ toàn cầu hóa, hội nhập hóa của
  các nước trên Thế giới. Thật vậy, TTQT được nảy sinh từ các hoạt động thương
  mại, mua bán, trao đổi giữa các chủ thể trên Thế giới. Mối quan hệ giữa các bên
  tham gia và bản chất của các giao dịch thương mại sẽ quyết định hình thức chuyển
  tiền thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình chi trả, độ an toàn, tính chính xác, sự bảo
  mật, chi phí của nghiệp vụ thanh toán sẽ tác động mạnh và thúc đẩy quan hệ thương
  mại ngày càng mở rộng và phát triển. Vì vậy, hoạt động TTQT đóng một vai trò
  quan trọng trong việc thực hiện quá trình hội nhập của một quốc gia đối với phần
  còn lại của Thế giới.

  TTQT còn góp phần nâng cao tốc độ chu chuyển vốn trên toàn Thế giới. Thật
  vậy, sự gia tăng vượt trội của đầu tư quốc tế trong những năm qua đã tạo nên những
  dòng vốn khổng lồ trên toàn cầu. Thực trạng này đòi hỏi hoạt động TTQT phải
  nhanh chóng, chính xác. Thông qua mạng lưới TTQT, các NHTM đã đẩy nhanh tốc
  độ chu chuyển của luồng tiền, tăng nhanh vòng quay vốn, góp phần phân bổ nguồn
  vốn giữa các thị trường, các vùng, lãnh thổ trên toàn cầu ngày càng hiệu quả.
  Đối với hệ thống NHTM, TTQT là dịch vụ mang lại lợi nhuận cao. Nghiệp vụ
  TTQT có mối quan hệ tương hỗ và tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh
  doanh khác của ngân hàng như: kinh doanh ngoại tệ, tài trợ ngoại thương, bảo lãnh,
  đầu tư, ngân quỹ Và cùng với các nghiệp vụ này, hoạt động TTQT đã mở rộng
  phạm vi giao dịch, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng ra ngoài trụ sở
  hành chính của nó.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status