Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trung


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu : 4

  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: .6
  1.1. Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: .6
  1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm: 7
  1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý: 9
  1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÀN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 10
  1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm – tiêu thụ thành phẩm: .10
  1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm: .10
  1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: .11
  1.3.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm: .11
  1.3.2. Phương pháp đánh thành phẩm: 12
  1.3.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm: 14
  1.3.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm: .17
  1.4. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM: .19
  1.4.1. Tài khoản sử dụng và các sổ sách được áp dụng: 19
  1.4.2. Nội dung doanh thu, tiêu thụ, thuế GTGT và các khoản giảm trừ: .20
  1.4.2.1. Doanh thu tiêu thụ: 20
  1.4.2.2. Thuế GTGT: 22
  1.4.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu: .23
  1.4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán: .23
  1.4.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 24
  1.4.4.1. Chi phí bán hàng - TK 641: 24
  1.4.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp – TK 642: .24
  1.4.5. Các phương thức bán hàng và các phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm: .25
  1.4.5.1. Các phương thức bán hàng: . 25
  1.4.5.2. Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên: 26
  1.4.5.3. Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ : 31
  1.5. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: .33
  Chương 2: TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: .34
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: .34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cơ Khí Quang Trung: .34
  2.1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất 35
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung . 35
  2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THÚC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG .38
  2.3. TINH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG 41
  2.3.1. Hạch toán thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung: .41
  2.3.1.1. Phương pháp tính giá thành thành phẩm xuất kho tại Công Ty .41
  2.3.1.2. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình hạch toán thành phẩm .45
  2.3.1.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm 45
  2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 50
  2.3.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 51
  2.3.2.1. Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty: 51
  2.3.2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ: 52
  2.3.2.3. Hạch toán giá vốn hàng bán: 55
  2.3.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: .56
  2.3.3. Hạch toán xác đinh kết quả hoạt động tiêu thụ thành
  phẩm 58
  2.3.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng 58
  2.3.3.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 58
  2.3.3.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm 59

  Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: .62
  3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG .62
  3.2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: 63

  KẾT LUẬN 73
  KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI

  - CPBH: Chi Phí bán hàng
  - CHQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  - GTGT: Giá trị gia tăng
  - CNXH: Chu nghĩa xã hội
  - CBCNV: Cán bộ công nhân viên
  - TCKT: Tài chính kế toán
  - CHNVL: Chi phí nguyên vật liêụ
  - CPNC: Chi phí nhân công
  - CHSXC: Chi phí sản xuất chung
  - TK: Tài Khoản
  - NKCT: Nhật ký chứng từ
  - KQ: Kết quả
  - HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh
  - HĐBT: Hoạt động bất thường
  - TTTP: Tiêu thụ thành phẩm
  - HĐTC: Hoạt động tài chính
  - VL - CCDC: Vật liệu - công cụ dụng cụ
  - TSCĐ: Tài sản cố định
  - KKTX: Kê khai thường xuyên
  - KKĐK: Kiểm kê định kỳ
  - XNK : Xuất nhập khẩu


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status