Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Công ty Đại Phú

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Công ty Đại Phú


  THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
  ĐỀ BÀI
  Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.
  Tình hình sản xuất và nguồn vốn của công ty đầu tháng 1 năm 2003 được thể hiện qua các số dư tài khoản tông hợp và chi tiết sau ( đơn vị tính: VNĐ)
  A.Số dư tổng hợp của một số tài khoản:

  Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có
  111 Tiền mặt 1.867.088.549
  112 Tiền gửi ngân hàng 64.749.867
  131 Phải thu của khách hàng 744.402.457
  134 Phải thu nội bộ 59.383.670
  138 Phải thu khác 1.119.347
  141 Tạm ứng 92.475.300
  1421 Trả trước cho người bán 78.299.035
  1422 Chi phí chờ kết chuyển 19.008.840
  152 Nguyên vật liệu 181.093.330
  153 Công cụ- Dụng cụ 76.920.399
  154 Chi phí SX- KD dở dang 177. 412.702
  155 Thành phẩm tồn kho 1.307.569.000
  157 Hàng gửi bán 818.184.550
  211 Tài sản cố định hữu hình 11.680.930.958
  241 Xây dựng cơ bản dở dang 775.119.697
  214 Khấu hao tài sản cố định 2.261.070.002
  311 Vay ngắn hạn 3.937.005.121
  331 Phải trả người bán 166.419.912
  335 Chi phí trả trước 655.202.296
  333 VAT phải nộp nhà nước 8.727.316
  334 Phải trả công nhân viên 12.081.112
  336 Phải trả nội bộ 93.000.000
  338 Phải trả, phải nộp khác 57.707.275


  Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có
  341 Vay dài hạn 5.840.001.503
  342 Nợ khác 1.000.385
  411 Nguồn vốn kinh doanh 4.625.269.074
  414 Quỹ đầu tư phát triển 113.080.539
  415 Lỗ năm trước 1.810.236.686
  421 Lợi nhuận chưa phân phối 156.418.731
  461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 18.041.500
  X Tổng cộng 17.943.757.701 17.943.757.701

  B. Số dư chi tiết trên một số tài khoản:
  * Tài khoản 131: Phải thu khách hàng.
  (Đơn vị tính: VNĐ)
  STT Mã khách Tên khách hàng Dư nợ
  1 CTTL Công ty Thanh Luận 104.402.000
  2 CTLH Công ty Long Hà 203.400.412
  3 CTHP Công ty Hà Phong 92.100.000
  4 CTAH Công ty An Hoà 344.500.045
  X Tổng cộng x 744.402.457
  * Tài khoản 331: Phải trả người bán.
  (Đơn vị tính: VNĐ)
  STT Mã khách Tên khách hàng Dư nợ
  1 CTPĐ Công ty Phân Đạm 116.020.121
  2 CTHT Công ty Hà Tu 50.399.791
  X Tổng cộng x 166.419.912

  * Tài khoản 152: Nguyên vật liệu.
  (Đơn vị tính: VNĐ)
  STT Tên NVL Ký hiệu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 Than Ron TR Tấn 4.686,18 30.106 141.082.120
  2 Than Xít TX Tấn 3.803,34 10.520 40.011.210
  X Tổng cộng x X x x 181.039.330
  * Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ
  (Đơn vị tính: VNĐ)
  -Than cám 2: 60.209.300
  - Than cám 3 : 117.203.402


  Xem Thêm: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Công ty Đại Phú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Công ty Đại Phú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status