Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thanh Hoá
LỜI MỞ ĐẦU
Một xã hội, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi lao động có năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ “ Những yếu tố cơ bản trong sản xuất” thì lao động là một yếu tố quan trọng trong quá trình SXKD. Nhất là trong tình hình hiện nay, nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế trí thức thì lao động có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu tạo ra năng suất lao động.
Trong quá trình lao động, người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do vậy muốn quá trình SXKD diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái tạo sức lao động.Trên cơ sở tính toán sức lao động mà người lao động bỏ ra với lượng sản phẩm tạo nên, cùng với doanh thu thu được từ những sản phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần trả người lao động đó chính là tiền lương.
Như vậy trong các chiến lược kinh doanh của người lao động, con người luôn là nhân tố hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng khi sức lao động được bù đắp xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT và KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến người lao động.
Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy, việc hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó người lao động cũng thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc nâng cao năng suất lao động từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời việc tính đúng, đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động khiến họ yên tâm, tin tưởng hăng say sản xuất hơn.
Là một doanh nghiệp nhà nước mới chuyển đổi sang công ty cổ phần, Công ty cổ phần May Thanh Hoá luôn đặt vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề cần thiết hàng đầu. Do vậy, trong quá trình kiến tập, em đã chọn thực hiện đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá”.
Nội dung báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá

Trong quá trình kiến tập, nghiên cứu, thu thập tài liệu em đã được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Hà Phương Dung và toàn bộ cô chú, anh chị trong Công ty đặc biệt là phòng Kế toán tạo điều kiện hoàn thành đề tài này.Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp!

KẾT LUẬN
Có thể khẳng định rằng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty cổ phần May Thanh Hoá nói riêng là công tác khá phức tạp. Việc hạch toán một cách chính xác sẽ là cơ sở thực tế để các nhà quản lý đưa ra những kế hoạch, quyết định đúng đắn hợp lý nhằm nâng cao đời sống cho người lao động. Hơn thế nữa, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý số lượng và chất lượng lao động cũng như các nguồn lực khác của Công ty một cách tiết kiệm, tránh lãng phí và có hiệu quả.
Trong thời gian kiến tập tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá, em đã nghiên cứu học hỏi thêm nhiều kiến thức về lý luận cũng như thực tiễn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, và đã hoàn thành báo cáo kiến tập của mình. Ngoài phần thực trạng tìm hiểu, báo cáo cũng nêu lên những ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục cùng với những ý kiến về giải pháp hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
Do trình độ nhận thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu thực tế chưa nhiều nên không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Hà Phương Dung, cùng các cô chú, anh chị tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá, đặc biệt là phòng Kế toán đã giúp em trong thời gian qua để em hoàn thành bản báo cáo kiến tập của mình.
Thanh Hoá, tháng 07 năm 2009
Sinh viên thực hiện


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.