Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Hoạt động kinh doanh của các công ty ngày càng đa dạng, phong phú sôi động. Quan hệ kinh tế buôn bán giữa nước ta với các nước khác trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của nhà nước phải đổi mới.Để đấp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang đà phát triển , thì kế toán là một trong các công cụ quản lý nền kinh tế nhà nước.
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính. Nó có vai trò tích cực trong việc điều hành quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, thì kế toán là mộ lĩnh vực gắn liền với các hoạt động kinh tế tài chính. Nó đảm nhiệm hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong với hoạt động kinh tế tài chính của nhà nước và của các doanh nghiệp .
Qua thời gian thực tập tại công ty Mỹ Thuật Trung ương em được biết công ty đã rất cố gắng để làm tốt công tác kế toán. Được sự giúp đỡ của các cô các chú các chú phòng tài vụ kế toán trong công ty em đã mạnh dạn tìm hiểu cụ thể hơn vai trò của công tác kế toán: Nguyên vật liệu - công cụ dụng , kế toán tiền lương,

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả ở công ty. Trong báo cáo này em xin trình bày một số nội dung cơ bản về những chuyên đề trên, mà em đã được tìm hiểu nghiên cứu ở công ty qua thời gian thực tập ở đó.
Báo cáo được trình bày thành 03 phần
PhầnI: Tổng quan về công ty Mỹ thụât trung ương
PhầnII: Công tác kế toán tại công ty Mỹ thuật trung ương
Phần III: Hoàn thiện về công tác hạch toán kế toán tại công ty Mỹ thuật trung ương.

Do trình độ và thời gian thực tập có hạn nên báo cáo của em không tránh khỏi sai xót nhất định, em mong nhận được sự góp ý bổ sung của các cô, chú phòng tài vụ kế toán của công ty và cô giáo hướng dẫn thực tập: Nguyễn Thị Ngọc Lan để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương sẽ giúp ích cho bạn.