Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ – Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ
Ngày nay khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta chấp nhận sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị. Trong đó quy luật giá trị phản ánh bên trong doanh nghiệp, có tính chất quyết định đến phương hướng sản xuất và trao đổi trên thị trường. Quy luật giá trị đã đặt tất cả doanh nghiệp với chi phí cá biệt khác nhau lên cung một mặt bằng trao đổi, thông qua giá cả của thị trường. Và chỉ có doanh nghiệp nào có chi phí cá biệt của mình trên một đơn vị hàng hoá thấp hơn giá trị lao động xã hội cần thiết thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ bị lỗ.
Biểu hiện của chi phí cá biệt chính là giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Giá thành sản xuất phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Có thể nói giá thành là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và trình độ kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong quá trình phát triển của mình các doanh nghiệp đều phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Cũng như bất cứ một doanh nghiệp, Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ- CN Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ là một đơn vị hạch toán kinh tế sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để quản lý và phát triển tài sản của Xí nghiệp trong quá trình sản xuất và lưu thông. Chính vì vậy Xí nghiệp đòi hỏi và yêu cầu phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất một cách đầy đủ, kịp thời, đồng thời với việc tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh được với các đơn vị khác cùng ngành.
Với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường, sự hướng dẫn tỉ mỉ của Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Diệp và sự giúp đỡ tận tình của cô chú, anh chị trong Xí nghiệp, em đã nhận thức được tầm quan trọng của giá thành sản phẩm nên em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ – Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ”
Nội dung chính của đề tài bao gồm ba phần chính:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ – CN công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ – CN công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xu sẽ giúp ích cho bạn.