tổ chức kiểm tóan của công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Mục lục
Lời nói đầu 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán, tư vấn Thủ Đô 6
1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thủ Đô 7
1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 7
1.2.2 Khách hàng chủ yếu 9
1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 10
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý 12
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ 15
2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 15
2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 15
2.2.1 Quá trình ký kết hợp đồng và thoả thuận dịch vụ kiểm toán 18
2.2.2 Quá trình tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán 18
2.2.3 Quá trình kiểm toán tại đơn vị 18
2.2.4 Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán 19
2.2.5 Phát hành dự thảo báo cáo kiểm toán 20
2.2.6 Tổng hợp xử lý các vấn đề, số liệu sau kiểm toán 20
2.2.7 Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức 21
2.2.8 Xử lý sau phát hành báo cáo kiểm toán, hâu hợp đồng. 21
2.2.9 Sản phẩm dịch vụ kiểm toán 21
2.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 22
2.4 Kiểm soát chất lượng kiểm toán 22
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN, TƯ VẤN THỦ ĐÔ 22
3.1 Nhận xét về hoạt động của công ty TNHH kiểm toán, tư vấn Thủ Đô 22
3.1.1 Ưu điểm 22
3.1.2 Tồn tại 22
3.2 Giải pháp đề xuất hoàn thiện hoạt động tại công ty TNHH kiểm toán, tư vấn Thủ Đô 22


Danh mục từ viết tắt
BCTC: báo cáo tài chính
DN: Doanh nghiệp
GĐ: Giám đốc
KTV: kiểm toán viên
TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh
TTCK: Thị trường chứng khoán
XDCB: xây dựng cơ bản
Danh mục sơ đồ bảng biểu
Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quản lý công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Sơ đồ 2.1 Trình tự thực hiện công tác kiểm toán tại CACC
Biểu đồ 1.2 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế
Biểu đồ 1.2.2: các lĩnh vực hoạt động của công ty

Lời nói đầu
Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người không biết đó là nghề gì thì những năm gần đây kiểm toán đang trở thành ngành nghề được coi trọng và ưu tiên phát triển, một sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ tài năng. Điều đó khẳng định sự phát triển vượt bậc của ngành nghề này, đặc biệt là sự lớn mạnh của các công ty kiểm toán độc lập nước ngoài tại Việt Nam cũng như các công ty kiểm toán Việt Nam. Cùng với sự ra đời của TTCK, trong thời gian tới số lượng các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán sẽ ngày càng gia tăng, do đó đòi hỏi các dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực này sẽ phải tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tại Việt Nam thì phần lớn các công ty kiểm toán trong nước đều là các công ty nhỏ và mới thành lập, chưa có kinh nghiệm trong kiểm toán đặc biệt là kiểm toán các công ty niêm yết chứng khoán. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô cũng là một trong số những công ty kiểm toán Việt Nam non trẻ và đang trong quá trình hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Qua quá trình thức tế thực tập và tìm hiểu tại công ty, em đã được bổ sung nhiều kiến thức thực tế về hoạt động kiểm toán và nhận thấy những khó khăn của kiểm toán độc lập Việt Nam trong môi trường cạnh tranh trong sân chơi mới WTO. Chính vì vậy, em lựa chọn thực hiện báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thủ Đô. Dựa trên những kiến thức được học về bộ môn kiểm toán cùng với sự nghiên cứu thêm tài liệu chuyên ngành, các văn bản pháp quy nhà nước đã ban hành cũng như quá trình tìm hiểu hoạt động kiểm toán độc lập thực tiễn tại công ty và sự chỉ dẫn của thầy giáo hướng dẫn thực tập em đã hoàn thành báo cáo này. Báo cáo gồm có 3 phần chia thành 3 chương:


Chương I: Tổng quan về công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Chương II: Đặc điẻm tổ chức kiểm tóan của công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện hoạt động của công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô.

Bài viết còn nhiều sai sót do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu nên em rất mong sự nhận xét đánh giá của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình mang tính định hướng của thầy giáo hướng dẫn PGS. TS Đinh Trọng Hanh.


Xem Thêm: tổ chức kiểm tóan của công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức kiểm tóan của công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô sẽ giúp ích cho bạn.