công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI 1
1.1. Sự hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai 1
1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần vận tải Sao Mai. 2
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai 2
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 2
1.3.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai 2
PHẦN II: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI 6
2.1. Kế toán tài sản cố định 6
2.1.1. Phân loại tài sản cố định 6
2.1.3. Kế toán chi tiết tài sản cố định 7
2.1.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ 8
2.2. Kế toán lương và các khoản trích theo lương 11
2.3. Kế toán nguyên vật liệu 13
2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 14
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI 19
3.1. Một số nhận xét về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai. 19
3.1.1. Ưu điểm: 19
3.1.2. Nhược điểm 20
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai. 20
KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia. Thị trường mở rộng đối với hàng hoá trong nước cũng như ngoài nước.
Để hoà nhập với xu thế chung của thời đại, hội nhập với các nước trên thế giới nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phải hoàn thiện hơn, lợi nhuận là mục đích sống còn của doanh nghiệp.
Một hệ thống kế toán tốt là một hệ thống cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết hỗ trợ cho quản lý trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. Vì vậy công tác kế toán đóng một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của một doanh nghiệp.
Được sự hướng dẫn của Th.S Nguyễn Huyền Quân cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng kế toán Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai, em đã tiến hành tìm hiểu và viết báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai. Báo cáo của em gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
Phần II: Thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao MaiXem Thêm: công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai sẽ giúp ích cho bạn.