Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
LỜI MỞ ĐẦU
Kinh tế Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Việc gia nhập AFTA, WTO giúp chúng ta thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển không ngừng. Một chân trời mới đã mở ra với rất nhiều thuận lợi, cơ hội phát triển nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ làm gì để tồn tại và phát triển bền vững trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt?
Để đạt được những mục tiêu của mình, nhất là mục tiêu lợi nhuận và tăng trưởng bền vững, đòi hỏi các doanh nghiệp phải động não, tích cực, nhạy bén, nắm bắt ngay các cơ hội. Nhưng trước hết, vũ khí đắc lực xuất phát từ nội tại doanh nghiệp đó chính là chất lượng và giá cả. Doanh nghiệp không những cần sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản xuất làm cơ sở cho việc định giá bán. Giá thành không chỉ là căn cứ lập giá bán mà còn phản ánh kết quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, từ đó giúp cho các nhà quản lý biết được nguyên nhân ảnh hưởng đến giá thành để đề ra các biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất.
Vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp là tìm mọi biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên thương trường. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội. Một trong những biện pháp hữu hiệu đó là phải phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Trong qúa trình thực tập tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty nói riêng. Vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy PGS.TS Nguyễn Đăng Nam và các cô chú, các anh chị Phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, em đã đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề: “Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương”, làm đề tài luận văn của mình, với hy vọng có thể đóng góp một số ý kiến cho hoạt động quản lý chi phí, giá thành của Công ty trong thời gian tới. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Chương 3 : Các giải pháp kinh tế tài chính chủ yếu tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Do trình độ lý luận và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên bài viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em kính mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, các cô chú và các anh chị Phòng tài chính – kế toán của Công ty để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn. Sự giúp đỡ tận tình chỉ bảo của thầy giáo và các cô chú, anh chị chính là nền tảng cho em trong công tác nghiên cứu, học tập cũng như làm việc sau này.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo: PGS.TS Nguyễn Đăng Nam, Ban lãnh đạo, các cô chú, các anh chị Phòng tài chính – kế toán của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn cuối khoá này.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, một mặt doanh nghiệp tiêu dùng một bộ phận nguồn lực (làm phát sinh chi phí), mặt khác lại tạo ra nguồn lực mới dưới dạng các sản phẩm, dịch vụ. Đây thực chất là quá trình tiêu dùng các yếu tố sản xuất kinh doanh (tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động) để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra gồm chi phí cho hoạt động đầu tư dài hạn, chi phí hoạt động kinh doanh và các chi phí hoạt động kinh tế khác.
Chi phí hoạt động kinh doanh là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của các doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận là chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động tài chính. Trong đó, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh là các chi phí cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong khi tiến hành sản xuất, các doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật tư như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, các công cụ, dụng cụ, trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên Đó là những chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí cũng như phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh cần phải được phân loại theo những tiêu thức phù hợp.

1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1 Khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất kinh doanh
Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư đã tiêu hao, chi phí hao mòn máy móc, thiết bị, tiền lương hay tiền công và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, bán hàng của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến việc quản lý chi phí, bởi vì nếu chi phí không hợp lý, hợp lệ đều gây ra những khó khăn trong quản lý và đều làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề quan trọng đặt ra cho các nhà quản trị tài chính là kiểm soát được chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
- Chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ: Là toàn bộ chi phí để doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Bao gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu động lực sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ) doanh nghiệp phải trả cho người lao động tham gia và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; số khấu hao TSCĐ trích theo quy định đối với toàn bộ TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh; các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho khâu sản xuất sản phẩm và các chi phí bằng tiền khác.


Xem Thêm: Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chủ yếu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.