Kế toán nguyên vật liệu _ công cụ dụng cụ
LỜI NÓI ĐẦU

Nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ là những loại công cụ chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất
Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị trong nền kinh tế thị trường.
Kế toán ngày nay không chỉ là những công việc tính toán, ghi chép thuần túy sự tuần hoàn của vốn mà kế toán còn là công cụ quản lý kinh tế,tài chính không thể thiếu được trong mỗi tổ chức kinh tế, vì vậy việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là điều kiện phát huy đầy đủ các chức năng, nhiệm lãng phí không cần thiết tới mức thấp nhất.vụ của kế toán với chất lượng cao đồng thời giảm chi phí, tiết kiệm được những
Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành đều đặn, liên tục thì phải đảm bảo cả ba yếu tố sản xuất: lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu. Đối với yếu tố nguyên vật liệu cần phải đồng bộ về cc, sử dụng, đối tượng một cách hợp lý cung cấp cho quá trình sản xuất nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí. Vì nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới nên đảm bảo tốt nguyên vật liệu cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Để thực hiện được mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp thông tin chính xác trong việc sử dụng nguyên vật liệu.
Công ty xây dựng số 1 là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội. Những năm gần đây công ty có những kết quả trong việc cải tiến công tác hạch toán nguyên vật liệu. Sau một thời gian thực tập tại công ty xây dựng số 1, nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất và các vấn đề xung quanh việc hạch toán nguyên vật liệu, em đã đi vào nghiên cứu đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ” nhưng chuyên sâu là “kế toán nguyên vât liệu” tại công ty xây dưng số 1.
Với đề tài như vậy nội dung của chuyên đề em thực tập gồm 3 chương:
Chương thứ nhất: Đặc điểm tình hình chung tại công ty xây dựng số 1.
Chương thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tại công ty xây dựng số 1.
Chương thứ ba: Một số kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 1.

Để thực hiện được bài báo cáo thực tập này em đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các cô, các anh chị trong phòng kế toán và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Như. Em xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô và các anh chị trong công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu _ công cụ dụng cụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu _ công cụ dụng cụ sẽ giúp ích cho bạn.