Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng XNK II
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong điều kiện thị trường ngày càng có thêm nhiều daonh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, các doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho Kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức thu hút đối với từng người tiêu dùng.
Đối với một đơn vị sản xuất, yếu tố cơ bản đó đảm bảo quá trình sản xuất được tiến hành bình thường liên tục, đó là vật liệu tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Trong các doanh nghệp công nghiệp chi phí vật liệu thường chiểm tỷ trọng rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy sau khi đã có một dây chuyền sản xuất hiện đại, một lực lượng sản xuất tốt thì vốn mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến là vật liệu. Các doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ vật liệu từ khâu thu mua đến khâu sử dụng, vừa để chống mọi hiện tượng xâm hại tài sản của đơn vị hoặc cá nhân. Để làm được điều này các doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ quản lý mà kế toán là một công cụ quản lý giữ vai trò quan trọng.
Là một đơn vị sản xuất công nghiệp phục vụ cho các công ty giầy da, may mặc, đông lạnh, thuốc là, bia rượu, bánh kẹo sản phẩm của Xí nghiệp chủ yếu là bao bì carton. Xí nghiệp luôn giữ được uy tín với khách hành về mặt chất lượng sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm được giao đúng hạn về mặt chất lượng sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm được giao đúng hạn, đúng hợp đồng ký Kết. Xí nghiệp đang trong bước dần dần khẳng định được vị trí của mình trong ngành sản xuất bao bì. Việc tổ chức kế toán ở Xí nghiệp đang dần cải tiến nhưng trước sự đổi mới của hệ thống kế toán đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa.
Xuất phát từ những lý do trên cùng một thời gian dài học hỏi nghiên cứu tại trường ĐHKTQD . Được thực tập tại bộ phận kế toán của Xí nghiệp SX gia công chế biến hàng XNK II - Công ty XNK Hải Phòng nhằm đi sau tìm hiểu thực tế công tác kế toán Vật liệu của một doanh nghiệp sản xuất, tìm ra những ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý và hạch toán vật liệu của Xí nghiệp.
Nội dung cơ bản của chuyên đề gồm:
Phần I : Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp
Phần II : Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng XNK II
Phần III : Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng XNK II

Mục lục
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh , tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Xí nghiệp 1
I/ Quá trình hình thành và phát triển 1
II/ Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7
III/ Đặc điểm công tác kế toán 13
Phần II:Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công hàng chế biến XNK II 29
I/ Khái quát chung 29
1./ Đặc điểm yêu cầu quản lý sử dụng NVL tại Xí nghiệp 29
2./ Tính giá NVL tại Xí nghiệp 31
II./ Kế toán chi tiết NVL tại Xí nghiệp 33
III./ Kế toán tổng hợp NVL tại Xí nghiệp 36
IV./ Thực trạng công tác tổ chức chứng từ, ghi sổ chi tiết NVL 35
Phần III. Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện
kế toán NVL tại Xí nghiêp 59
I./ Đánh giá thực trạng kế toán NVL
1./ Những ưu điểm 59
2./ Những hạn chế 61
II./ Kiến nghị, đề xuất 62
Kết luận 66
Danh muc tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng xuất nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng xuất nhập sẽ giúp ích cho bạn.