Kế ToánTiền lương và các khoản trích theo lương
Lời nói đầu

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, một trong những mối quan tâm và đặc biệt chú ý của các Doanh nghiệp là công các tổ chức lao động tiền lương. Nó là một nội dung quan trọng trong công các quản lý , công các sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp , là nhân tố giúp cho Doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành tốt , vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình . Để nắm bắt kịp thời , đầy đủ về số lượng llao động, thời gian và năng suất lao động, các nhà quản lý Doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý sảnãút kinh doanh nói chung và quản lý lao động tiền lương nói riêng.
Thật vậy, tổ chức hạch toán lao động tiền lương hỗ trợ cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp, thúc đẩy người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác. Bảo đảm việc trả tiền lương trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc và chế độ sẽ kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc tính tiền lương đúng nguyên tắc, phân phối theo lao động. Tổ chức hạch toán lao động tiền lương sẽ tạo điều kiện cho phân bổ chi phí nhân công và giá thành sản phẩm được chính xác. Trên cơ sở đógiúp ban lãnh đạo đề ra các biện pháp phù hợp với sự phát triển của quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp .
Vận hành theo cơ chế thị trường, các Doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và Công ty Hồng Hà nói riêng. Đều chịu sự tác động của quy luật kinh tế thị trường. Với sự năng động nhạy bén và hoạt động có hiệu quả Công ty Hồng Hà được đánh giá là một công ty hoạt động có hiệu quả thực hành môn học cho thấy hiệu quả kinh tế còn chưa cao do quy mô sản xuất còn hạn hẹp.
Do tính chất của ngành nghề sản xuất Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tiền lương theo sản phẩm . Các khoản trích theo lương được thực hiện đúng nguyên tắc của nhà nước quy định.
Sau một thời gian thực hành môn học với sự giúp đỡ của cô giáo , kết hợp với những hiểu biết qua nghiên cứu, học tập tại trường em đã thực hiện chuyên đề :
“Kế ToánTiền lương và các khoản trích theo lương ”
Chuyên đề gồm 2 phần :
Chương I : Cơ sở lý luận và thực trạng về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp.
Chương II : Giải pháp và kiến nghị về phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại Doanh nghiệp.

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
chương I: 3
cơ sơ lý luận và thực tiễn về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1. cơ sở lý luân về kê toán tiền lương và các khoàn trích theo lương: 3
1.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1.1.1. Lý nghĩa của quản lý lao động ,tiên lương và các khoản trích theo lương 3
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương 5
1.2. Hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.3. Hạch toán lao động tính lương và trợ cấp bảo hiểm: 9
1.3.1 Hạch toán lao động :10
1.3.2 Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội :11
1.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 11
1.4.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương :13
2 .thực trạng về tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp: 24
2.1 - tổ chưc tiền lương và các khoản trich theo lương tại doanh nghiệp: 25
2.2-Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp: 44
2.2.1- Đánh giá về thực trạng tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp: 44
chương II: giải pháp và kiến nghị về công tác tiền lương và cá khoản trích theo lương 46
2.1 Yêu cầu hoàn thiện: 46
2.2 Giải pháp và kiến nghị: 46


Xem Thêm: Kế ToánTiền lương và các khoản trích theo lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế ToánTiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp ích cho bạn.