Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền sản xuất hàng hoá muốn phát triển nhanh thì công tác tiêu thụ sản phẩm là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất ra có tiêu thụ được hay không, nó sẽ quyết định sự tồn tại, sự phát triển của doanh nghiệp.
Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cung cấp một khối lượng sản phẩm nhất định về chủng loại, chất lượng cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Quan trọng là thông qua công tác tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp mới có doanh thu - từ doanh thu này doanh nghiệp mới có vốn để tái sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế, từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - với sự đa dạng của các thành phần kinh tế (quốc doanh, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân v.v .) nên các doanh nghiệp quốc doanh không thể không tự đổi mới để hoà nhập - các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mà thị trường cần, chứ không phải sản xuất theo ý muốn chủ quan của doanh nghiệp. Do vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm với mẫu mã đẹp, chất lượng cao và giá cả hợp lý. Muốn vậy, doanh nghiệp sản xuất phải sử dụng có hiệu quả các công cụ kinh tế của mình từ khâu sản xuất đến tiếp thị, tiêu thụ và thu tiền về cho doanh nghiệp. Do đó việc hạch toán ở các ngành, các cấp cũng phải đổi mới cho phù hợp với tình hình nước ta và hoà nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới .
Kế toán với chức năng thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tài sản hiện có và tình hình sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là công tác hạch toán hết sức quan trọng không thể thiếu được ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Công ty Xuân Hoà đã nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng này, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng trong bộ máy kế toán của Công ty. Công ty đã tổ chức và thực hiện tốt công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả. Tuy nhiên Công ty cũng không tránh khỏi những mặt thiếu sót, chưa hoàn thiện.
Qua thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Thống kê của công ty Xuân Hoà, với kiến thức đã được học và qua tình hình thực tế công tác kế toán ở công ty - được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên kế toán trong phòng và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Bùi Thị Hằng, em lựa chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà"- làm đề tài luận văn tốt nghiệp và mong góp phần nhỏ bé để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cho Công ty.
Toàn bộ nội dung luận văn tốt nghiệp gồm :
* Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
* Chương II: Tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả ở công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hoà
* Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà

Mặc dù rất cố gắng song với trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn và điều kiện nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hạn chế, và quá trình thực tế chưa nhiều nên bài luận văn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định về nội dung khoa học lẫn phạm vi về yêu cầu nghiên cứu. Vì vậy, em mong nhận được những ý kiến chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán thống kê tại Công ty để nhằm hoàn thiện hơn nữa luận văn này.
Em xin chân thành cảm các thầy cô trong bộ môn kế toán, tập thể cán bộ của công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà, đặc biệt các cô chú trong phòng Kế toán - Thống kê đã nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.