Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang


  MỤC LỤC


  Chương 1 : TỔNG QUAN 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3 Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu . 2
  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3
  2.1 Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương . 3
  2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương 3
  2.1.2 Các hình thức trả lương 3
  2.1.2.1 Tiền lương trả theo thời gian . 3
  2.1.2.2 Trả lương theo sản phẩm . 5
  2.1.3 Quỹ tiền lương 7
  2.1.4 Các khoản trích theo lương 8
  2.1.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
  2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
  2.2.1 Chứng từ sử dụng . 9
  2.2.2 TK kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ . 11
  2.2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ . 12
  2.2.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương 14
  2.3 Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất . 16
  2.3.1 Khái niệm trích trước tiền lương nghỉ phép . 16
  2.3.2 Tài khoản sử dụng 16
  2.3.3 Nguyên tắc hạch toán . 16
  2.3.4 Trình tự hạch toán . 17
  2.3.5 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 335 17
  2.4 Phân tích chi phí lương 18
  2.4.1 Chi phí lương 18
  2.4.1.1 Chi phí lương trong sản xuất . 18
  2.4.1.2 Chi phí lương ngoài sản xuất . 18
  2.4.2 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương . 18
  2.4.2.1 Xác định chênh lệch về chi phí tiền lương . 18
  2.4.2.2 Tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận . 20
  2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương . 21
  Chương 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG 23
  3.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty phà An Giang 23
  3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty . 24
  3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 24
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25
  3.3 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 . 26
  3.3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty . 26
  3.3.2 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 28
  3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triền . 29
  3.4.1 Thuận lợi . 29
  3.4.2 Khó khăn 29
  3.4.3 Phương hướng phát triển 29
  3.5 Tổ chức công tác kế toán . 30
  3.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 30
  3.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty . 31
  Chương 4 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CTY PHÀ
  AN GIANG . 33
  4.1 Quỹ lương và hình thức trả lương tại công ty . 33
  4.1.1 Tổng quỹ lương và nguồn hình thành quỹ tiền lương 33
  4.4.2 Hình thức trả lương tại công ty 35
  4.4.2.1 Trả lương theo sản phẩm . 35
  4.4.2.2 Trả lương theo hệ số được sắp xếp theo ngạch bậc . 35
  4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35
  4.2.1 Hạch toán lao động . 35
  4.2.2 Tính và thanh toán lương, các khoản trích theo lương . 36
  4.2.2.1 Cách tính lương . 36
  4.2.2.2 Các khoản trích theo lương . 39
  4.2.2.3 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên 41
  4.2.3 Kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 42
  4.2.4 Phương pháp tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 45
  4.2.5 Sổ tổng hợp và sơ đồ tổng hợp kế toán 47
  4.2.5.1 Sổ tổng hợp . 47
  4.2.5.2 Sơ đồ tổng hợp kế toán . 49
  4.3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương 51
  4.3.1 Chỉ tiêu xác định chênh lệch về chi phí tiền lương . 51
  4.3.2 Chỉ tiêu về tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận 53
  4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương . 55
  4.3.3.1 Lợi nhuận . 55
  4.3.3.2 Tiền lương bình quân . 56
  4.3.3.3 Tiền lương bình quân và số lượng lao động 59
  4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu và năng suất lao động . 60
  Chương 5 : ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN . 63
  5.1 Đánh giá . 63
  5.2 Kiến nghị . 64
  5.3 Kết luận . 66


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status