Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận văn tốt nghiệp _kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel lo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn tốt nghiệp _kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel lo


  MỤC LỤC
  Trang​ DANH MỤC HÌNH
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Chương 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3 Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu . 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm . 3
  2.1.1 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 3
  2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ thành phẩm . 3
  2.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 3
  2.2 Xác định kết quả kinh doanh . 4
  2.2.1 Khái niệm kết quả kinh doanh . 4
  2.2.2 Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh 4
  2.3 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 5
  2.3.1 Kế toán doanh thu . 5
  2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 5
  2.3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ . 7
  2.3.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 8
  2.3.1.4 Kế toán thu nhập khác . 10
  2.3.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11
  2.3.2 Kế toán chi phí . 15
  2.3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 15
  2.3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng . 17
  2.3.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 18
  2.3.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 20
  2.3.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 21
  2.3.2.6 Kế toán chi phí khác 22
  2.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23
  Chương 3: GIỚI THIỆU NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN 25

  3.1 Quá trình hình thành và phát triển . 25
  3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn . 26
  3.2.1 Chức năng 26
  3.2.2 Nhiệm vụ . 26
  3.2.3 Quyền hạn 26
  3.3 Quy trình sản xuất . 26
  3.4 Cơ cấu tổ chức . 27
  3.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong năm 2006 - 2007 30
  3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển . 32
  3.6.1 Thuận lợi 32
  3.6.2 Khó khăn . 33
  3.6.3 Phương hướng phát triển . 33
  3.7 Tổ chức công tác kế toán . 34
  3.7.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 34
  3.7.2 Hình thức kế toán áp dụng 35
  Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN . 37

  4.1 Kế toán doanh thu . 37
  4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 37
  4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ . 42
  4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 43
  4.1.4 Kế toán thu nhập khác . 44
  4.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 45
  4.2 Kế toán chi phí . 48
  4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 48
  4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng . 52
  4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 54
  4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 56
  4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 57
  4.2.6 Kế toán chi phí khác 58
  4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 58
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY . 61
  5.1 Đánh giá . 61
  5.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 61
  5.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý . 62
  5.1.3 Tổ chức công tác kế toán . 62
  5.1.4 Việc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán . 63
  5.2 Giải pháp 63
  5.2.1 Giải pháp gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh 63
  5.2.2 Giải pháp đẩy mạnh khả năng tiêu thụ 65
  5.2.3 Giải pháp tăng cường bộ máy quản lý . 67
  5.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán . 67
  Chương 6: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 69

  6.1 Kiến nghị . 69
  6.2 Kết luận . 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC HÌNH


  Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhà máy 27
  Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 34
  Hình 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Kế toán trên máy vi tính . 36


  DANH MỤC BẢNG


  Bảng 3.1 Bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong 2 năm 2006 - 2007 30
  Bảng 4.1 Bảng nhập - xuất - tồn gạch mộc tháng 11/2007 49
  Bảng 4.2 Bảng giá bán và giá vốn của từng sản phẩm tháng 11/2007 . 52
  Bảng 4.3 Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2007 60

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  š & ›

  Bùi Văn Dương. 2005. Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp. NXB Tài chính
  Đặng Thị Loan. 2006. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
  Ngô Thế Chi và Trương Thị Thủy. 2006. Giáo trình Kế toán tài chính. NXB Tài chính.
  Nguyễn Văn Bảo. 2004. Hướng dẫn Kế toán doanh nghiệp Xây lắp. NXB Tài chính.
  Phan Đức Dũng. 2006. Kế toán tài chính. NXB Thống kê


  Xem Thêm: Luận văn tốt nghiệp _kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel lo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiệp _kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel lo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status