Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc
Trong những năm qua với quá trình mở cửa đất nước, nền kinh tế nước ta đã có nhiều đổi mới ngày càng sâu sắc và toàn diện.
Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó là nơi doanh nghiệp trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của toàn xã hội.
Nhân tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp đó là nhân tố con người. Một trong nhưng biên pháp nhằm phát huy nhân tố này đó là dùng tiền lương: "Tiền lương vừa là động lực thúc đẩy con người trong sản xuất kinh doanh, và là một chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và được cấu thành vào giá thành công trình."
Một Doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất trên thị trường thì mục tiêu hàng đầu của họ là lợi nhuận do đó họ phải quan tâm và chú trọng tới tất cả các yếu tố đầu vào, tăng cường thức đẩy yếu tố đầu ra. Để đạt được điều này Doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp như tìm được nguồn vật tư đầu vào hợp lý giảm tối đa các khoản chi phí không đáng có.
Trong quá trình thực tập tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc em càng thấy rõ vị trí và vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương, từ đó em chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc".
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập tốt nghiệp được chia thành 3 phần chính:
Phần I: Tổng quan về Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.
Phần II: Thực trạng về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.
Phần III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.

Qua đây cho phép em được bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo, các phòng ban chức năng tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc đã tạo điều kiện giúp đỡ em có kiến thức áp dụng vào thực tế để hoàn thành được Chuyên đề thực tập tốt nghiệp.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ sẽ giúp ích cho bạn.