Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
LỜI MỞ ĐẦU

XDCB nhanh chóng trở thành một ngành sản xuất vật chất có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sự đòi hỏi phải ra đời các đô thị mới, các công trình mới, xây dựng lại khiến cho ngành XDCB càng cần thiết hơn bao giờ hết. Chi phí cho đầu tư XDCB chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách Nhà nước cũng như của doanh nghiệp. Do đó việc xác định giá thành sản phẩm xây lắp một cách chính xác, đầy đủ có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh của đơn vị xây lắp. Muốn vậy đòi hỏi công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp ngày càng phải được hoàn thiện.
Thấy được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng em đã chủ động đi sâu tìm hiểu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty.Vì vậy, em lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng” làm chuyên để tốt nghiệp của mình.
Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp của em được chia làm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng - CDTC
Chương 2: Thực trạng kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.

Chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo TS. Phạm Thị Bích Chi, ban lãnh đạo và các anh chị trong phòng kế toán cũng như các phòng ban chức năng khác của Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế công nghệ Xây dựng. Mặc dù bản thân có nhiều cố gắng song vì thời gian có hạn, khả năng còn hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cũng như tập thể Công ty CDTC để em có thể bổ sung, nâng cao kiến thức của mình phục vụ tốt hơn cho công việc của mình sau này.
Em xin trân thành cảm ơn!
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 3
THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - CDTC 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng 3
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của CDTC 3
1.3. Đặc điểm về thị trường của CDTC 5
1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của CDTC 7
1.5. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu: 9
1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghệ Xây dựng 11
1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 11
1.6.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 14
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 14

2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại CDTC 14
2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán CPSX tại CDTC 15
2.3. Kế toán các khoản mục CPSX tại CDTC 16
2.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 16
2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 22
2.3.3. Kế toán chi phí máy thi công. 26
2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 30
2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá SPDD tại CDTC 33
2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 33
2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang. 35
2.5. Tính giá thành sản phẩm tại CDTC 36
2.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại CDTC 36
2.5.2. Công tác tính giá thành sản phẩm tại CDTC 37
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 39
THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG. 39

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng 39
3.1.1 Những ưu điểm 39
3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 41
3.1.2.1. Về công tác luân chuyển chứng từ. 41
3.1.2.2. Về biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. 41
3.1.2.3. Việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. 43
3.1.2.4. Về chi phí thiệt hại trong sản xuất. 43
3.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại CDTC 44
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại CDTC. 45
3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ. 45
3.3.2. Hoàn thiện các biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. 45
3.3.3.Hoàn thiện việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. 49
3.3.4.Hoàn thiện kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất. 51
3.3.5. Thực hiện các giải pháp toàn diện 52
3.3.5.1 Tiết kiệm chi phí NVL. 52
3.3.5.2 Nâng cao năng suất lao động. 52
3.3.5.3. Giảm chi phí sản xuất chung. 53
KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Th sẽ giúp ích cho bạn.