Cải tiến công tác trả lương nhằm tạo động lực cho người lao động tại khách sạn Sông Lô
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương đã trở thành một vấn đề được quan tâm không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, người lao động mà trong toàn xã hội. Người lao động quan tâm đến tiền lương bởi vì tiền lương biểu hiện quá trình tự sức lao động mà họ bỏ ra, còn doanh nghiệp quan tâm vì tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất nên doanh nghiệp thường vẫn hạn chế tối đa chi phí tạo ra lợi nhuận tối đa. Vì thế tiền lương thường trả cho người lao động rất thấp có khi không đảm bảo được cuộc sống của họ. Để tránh tình trạng này nhà nước đã ban hành các chính sách về tiền lương áp dụng cho các doanh nghiệp buộc doanh nghiệp phải đảm bảo cho người lao động. Trong thực tế cơ chế tiền lương hiện nay ở nước ta trong khu vực tư nhân cũng như trong khu vực nhà nước rất bất hợp lý, tiền lương không trở thành động lực, để khuyến khích người lao động có hiệu quả. Do tiền lương không gắn trực tiếp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương chỉ mang tính hình thức, không đủ để thực hiện những yêu cầu của tiền lương như trong tính chất của tiền lương, không đúng với các nguyên tắc của tiền lương. Hệ thống lương trong các doanh nghiệp hiện nay chưa phát huy được sức mạnh đích thực của nó. Vì thế em chọn và phân tích đề tài:
"Cải tiến công tác trả lương nhằm tạo động lực cho người lao động tại khách sạn Sông Lô".
Mục đích của đề án này là chỉ ra một số bất cập còn tồn tại trong công tác trả lương của khách sạn Sông Lô, đồng thời kiến nghị một số biện pháp để giải quyết một số bất cập đó.
Đề án sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, chỉ hạn chế trong phạm vi của khách sạn Sông Lô.
Bài viết này được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Nguyễn Đức Kiên. Tuy nhiên do kiến thức thực tế còn hạn hẹp nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để có thể hoàn thiện bài viết hơn trong những lần sau.
Em xin chân thành cảm ơn !.


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG.

I. KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƯƠNG
1. Trên thế giới tiền lương được định nghĩa như sau:
Tiền lương là khoản mà người lao động nhận được tương ứng với việc mà họ thực hiện.
Tiền lương là khoản mà người lao động nhận được khi họ hoàn thành công việc.
2. Tại Việt Nam tiền lương là một phần thu nhập quốc dân khi nhà nước phân phối cho người lao động (áp dụng cho khu vực hành chính sự nghiệp):
TL = V + m.
Tiến lương là giá cả sức lao động được hình thành trên thị trường sức lao động phù hợp với quan hệ cung cầu. Ngoài ra còn có các định nghĩa khác như đối với người lao động thì tiền lương là quá trình thu nhập từ quá trình lao động của họ, phần thu nhập chủ yếu với đại đa số lao động xã hội mà có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ.
Xét trong mối quan hệ lao động thì thì tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành thông qua sự thoả thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Vậy giá cả sức lao động do yếu tố nào quyết định? Chúng ta cần phải hiểu một các đúng đắn rằng cơ sở của giá cả sức lao động là do hao phí lao động xã hội cần thiết quyết định (còn gọi là tự sức lao động) còn sự giao động giá cả của sức lao động trên thị trường lao động là sự xoay quanh của giá cả sức lao động đối với giá trị sức lao động là do quan hệ cung cầu quyết định.
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, tiền lương càng biểu hiện rõ là giá cả sức lao động. Vì vậy có thể hiểu tiền lương theo nghía đầy đủ là:
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố sức lao động mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá cả của thị trường với pháp luật hiện hành của Nhà nước .
Tiền lương được xem xét trên hai phạm trù:
- Tiền lương danh nghĩa: là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào năng suất lao động và hiệu quả của công tác của người lao động và trình độ lành nghề, kinh nghiệm làm việc trong quá trình lao động.
- Tiền lương thực tế: là số lượng hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động được hưởng lương có thể mua được thông qua tiền lương danh nghĩa.
+ Chỉ số tiền lương thực tế (Ir)

Ir = InIgc

Trong đó: In : Chỉ số tiền lương danh nghĩa
Igc :Chỉ số giá cả.

3. Các nguyên tắc trả lương:
a. Trả lương ngang nhau cho những người lao động như nhau.
Nguyên tắc này đảm bảo được tính công bằng, sự bình đẳng trong phân phối tiền lương giữa người lao động như nhau trong một doanh nghiệp, làm giảm tối đa sự so sánh và bất bình đẳng trong tiền lương. Người lao động sẽ cảm thấy hài lòng bởi mức tiền lương mà họ nhận được tương xứng với kết quả mà họ tạo ra, từ đó tạo nên sự mâu thuẫn có tính chất rất lớn.
Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương bình quân.
Tăng tiền lương và tăng năng suất lao động có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau. Biểu hiện tăng tiền lương là dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động và ngược lại tăng tiền lương là biện pháp khuyến khích con người hăng say làm việc để tăng năng suất lao động.
b. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hoặc tiền lương bình quân.
Tăng tiền lương và tăng năng xuất lao động có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động mạnh mẽ với nhau, tác động qua lại với nhau. Biểu hiện tăng tiền lương là dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động và ngược lại tăng tiền lương là biện pháp khuyến khích con người hăng say làm việc để tăng năng suất lao động.
Nguyên nhân trực tiếp của tăng tiền lương và tiền lương bình quân là do trình độ tổ chức và quản lý lao động ngày càng hiệu quả hơn. Tăng năng suất lao động ngoài các yếu tố gắn liền với việc nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ tổ chức quản lý lao động thì tăng năng suất lao động còn do các nguyên nhân khác tạo ra như đối với công nghệ sản xuất, nâng cao trình độ trang bị kỹ thuật trong lao động khai thác và sử dụng hiệu


Xem Thêm: Cải tiến công tác trả lương nhằm tạo động lực cho người lao động tại khách sạn Sông Lô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải tiến công tác trả lương nhằm tạo động lực cho người lao động tại khách sạn Sông Lô sẽ giúp ích cho bạn.