Báo cáo thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 3
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3
2. Cơ cấu bộ máy quản trị 5
3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật. 10
3.1. Các sản phẩm, dịch vụ. 10
3.2. Khách hàng và đối thủ cạnh tranh. 12
3.3. Công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị. 13
3.4. Nguồn nhân lực 14
3.5. Vốn kinh doanh 15
4. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động của OCB. 16
5. Định hướng phát triển của OCB. 18
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 19
1. Các mặt tổ chức và quản trị doanh nghiệp 19
1.1. Quản trị nguồn nhân lực 19
1.2. Quản trị công nghệ 20
1.3. Quản trị tài chính 21
1.4. Quản trị marketing và chiến lược khách hàng 22
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 23
CHƯƠNG III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29
1. Ưu và nhược điểm trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh. 29
1.1. Ưu điểm 29
1.2. Nhược điểm 29
2. Một số kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới. 30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh chung của đất nước và xu thế thế giới hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, thị trường quốc tế được mở rộng, thị trường trong nước cũng được khai thông, sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú đã kích thích, thu hút mọi tiềm năng về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ, vốn, tài sản của các tầng lớp dân cư đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Song song với việc phát triển sản xuất kinh doanh thì nhu cầu về vốn cũng ngày càng lớn. Chính vì vậy, ngân hàng thương mại - tổ chức tín dụng với hai chức năng cơ bản nhất là huy động và sử dụng vốn, là cầu nối hút vốn từ nơi nhàn rỗi, bơm và nơi khan thiếu vốn - ngày càng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.
Trên con đường hội nhập của mình, lĩnh vực ngân hàng - tài chính đã có những thay đổi toàn diện. Từ một hệ thống đơn cấp, ngành ngân hàng Việt Nam đã chuyển mình và thay đổi theo hệ thống đa cấp. Rất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã được thành lập, cùng với đó là sự tham gia của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng liên doanh. Tất cả đã tạo nên sự đa dạng của một hệ thống ngân hàng của nền kinh tế mới phát triển và đang nổi như nền kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông tuy không được thành lập sớm như một số ngân hàng khác, cũng như chưa phải là ngân hàng mạnh hàng đầu của Việt Nam nhưng đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển của thị trường vốn nói riêng và của nền kinh tế nói chung, thể hiện qua sự tăng trưởng thị phần cũng như sự đánh giá, giải thưởng của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng. Với mục tiêu trở thành một ngân hàng mạnh với tốc độ phát triển nhanh chóng và bền vững, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua.
Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của ThS.Đặng Ngọc Sự và các cán bộ hướng dẫn thực tập cùng với những kiến thức, lý luận đã được trang bị trong nhà trường, tôi đã từng bước vận dụng vào tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị của Ngân hàng TMCP Phương Đông, từ đó hoàn thành bản Báo cáo thực tập tổng hợp.
Kết cấu của bản Báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm các phần sau :
Lời mở đầu
Nội dung chính :
Chương I : Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
Chương II : Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chương III : Kết luận và kiến nghị.
Danh mục tài liệu tham khảo

Xin chân thành cảm ơn các anh chị cán bộ hướng dẫn thực tập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông cùng ThS. Đặng Ngọc Sự đã giúp tôi hoàn thành bản Báo cáo này.


Xem Thêm: Báo cáo thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông sẽ giúp ích cho bạn.