Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 11
LỜI MỞ ĐẦU
Việt nam đã và đang trên đà phát triển, đổi mới sâu sắc và toàn diện về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Những năm qua cùng với sự đổi mới của đất nước, ngành xây dựng cơ bản đã được đầu tư đúng mức đáp ứng đòi hỏi nóng bỏng "quốc tế dân sinh" xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc đảm bảo cho xã hội phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
Với chủ trương nâng cấp hiện đại hoá khu vực đô thị, cải tiến "điện, đường, trường, trạm" ở khu vực nông thôn thì nhiệm vụ của ngành xây dựng là rất lớn. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp xây dựng cũng phải học, kỹ thuật, trình độ điều hành quản lý Đi liền với đó công tác hạch toán kế toán cũng được chuẩn hoá, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong dòng chảy cường độ công việc cao.
Công ty cổ phần Sông Đà 11 là một đơn vị có bề dày truyền thống, có tiềm lực và đã khẳng định được vị thế của mình trong "ngôi nhà" kinh doanh xây lắp điện nước. Đây là một doanh nghiệp xây dựng có chỗ đứng vững chắc hội tụ nhiều yếu tố mạnh về tổ chức sản xuất kinh doanh, về quản lý lao động và điều hành sản xuất Trong đó phải kể đến vai trò nổi bật của công tác kế toán mà kế toán tiền lương là một phần then chốt.
Công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 được thực hiện hợp lý ở nhiều mặt, có nhiều ưu điểm gắn chặt với tổ chức và hiệu quả hoạt động của công ty, thể hiện cơ bản về nội dung và phương thức kho học phù hợp với quy định của pháp luật trong việc giải quyết quan hệ tiền lương giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì công tác này ở công ty cổ phần Sông Đà 11 cũng có những tồn tại, hạn chế nhất định cần phải nghiên cứu chỉ ra dưới góc độ khoa học để có phươn ghướng điều chỉnh phù hợp.
Xuất phát từ lý do trên, em chọn nghiên cứu đề tài "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 11” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài là đưa ra được những đánh giá cơ bản về một số ưu điểm, hạn chế các cơ sở thực tiễn. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại Công ty.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục đề tài gồm có 3 phần:
Phần 1: Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11/
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.

PHẦN 1
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

1.1. ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.1.1. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ
Công ty cổ phần Sông Đà 11 là một doanh nghiệp với ngành kinh doanh chủ yếu về xât lắp điện, nước, có trụ sở chính hiện nay tại km10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, là một đơn vị trực thuộc tổng Công ty Xây dựng Sông Đà được thành lập trên cơ sở chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công cổ phần theo quyết định số 1332/QĐ - BXD ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
Tiền thân là đội điện, nước Công ty xây dựng thuỷ điện Thác Bà từ năm 1961, năm 1973 được nâng cấp thành công trường cơ điện. Năm 1976 khi tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Hoà Bình đổi tên thành xí nghiệp lắp máy điện nước. Năm 1989, với sự trưởng thành về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị được nâng cấp thành Công ty. Năm 1993 được thành lập lại theo Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng có tên là Công ty xây lắp năng lượng, năm 2002 với việc phát triển đa dạng hoá ngành nghề, Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 11, đến nay chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 11.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty là gần 1950 người (bao gồm cả biên chế và hợp đồng), trong đó có nhiều chuyên viên bậc cao đã từng học tập, lao động ở nước ngoài, trên 250 cán bộ kỹ sư, kỹ thuật các loại có trình độ đại học và trên đại học (chiếm tỷ lệ 11,8%), đội ngũ công nhân có tay nghề chiếm tỷ lệ cao đủ khả năng về trình độ và kinh nghiệm để đưa vào vận hành sử dụng hệ thống máy móc chuyên dùng hiện đại. Cùng ưu thế đó, với bề dày kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình phát triển, Công ty cổ phần Sông Đà 11 hiện nay có đầy đủ khả năng để thi công, liên doanh, liên kết xây lắp các công trình theo đúng lĩnh vực kinh doanh của mình trong địa bàn trong nước và ngoài nước.
Xuất phát từ yêu cầu và sự thích ứng với nền kinh tế thị trường, thực hiện mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, so với thời điểm chưa chuyển đổi sang Công ty cổ phần , Công ty đã thêm một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới. Hiện nay, theo đăng ký kinh doanh, Công ty có những chức năng nhiệm vụ sau:
- Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500KV, xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông, bưu điện; quản lý, vận hành, phân phối điện năng các dự án do tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu xây lắp hoặc chủ đầu tư.
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm về cơ khí, quản lý và vận hành kinh doanh bán điện.
- Mua bán phương tiện vận tải cơ giới, chuyên chở hàng hoá đường bộ, vật tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng, xuất nhập khẩu, thiết bị, phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng, các công trình giao thông, thuỷ lợi và bưu điện.
- Xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500KV.
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện, tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện - điện tử và tự động hoá.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 11
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 11 sẽ giúp ích cho bạn.