Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm ảnh hưởng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các thông tin này giúp họ có những cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp, để định hướng phát triển công ty. Còn đối với các nhà đầu tư, các thông tin này là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư.
Chính vì vậy thực tập tốt nghiệp đối với các sinh viên là rất quan trọng, khoảng thời gian thực tập đã giúp cho sinh viên kết hợp những kiến thức đã học trên lớp và thực tiễn và tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức thực tế về nghề nghiệp, và không còn lúng túng khi ra môi trường làm việc.
Là sinh viên chuyên nghành kế toán, được tìm hiểu và khảo sát ở một đơn vị cụ thể đã giúp cho em rất nhiều, hiểu rõ hơn, cụ thể hơn về công tác kế toán. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường với những điều được học hỏi trên thực tế, em thấy rằng tổ chức công tác kế toán bán hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại nói chung và đối với Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường nói riêng. Cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trịnh Đình Khải và phòng kế toán của Công ty em đã chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường” cho bài luận văn của mình.Bài luận văn của em gồm 3 chương :
Chương I : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường.
Chương III : Một số ý kiến đóng góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường.

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng và ý nghĩa của bán hàng
ã Khái niệm bán hàng:
Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá được thực hiện; vốn của doanh nghiệp thương mại được chuyển từ hình thái hiện vật là hàng hoá sang hình thái giá trị là tiền tệ, doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, bù đắp chi phí, và có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh.
ã Ý nghĩa của bán hàng:
- Đối với nền kinh tế quốc dân : Bán hàng có một vai trò đặc biệt. Nó vừa là điều kiện để tái sản xuất xã hội, vừa là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
- Đối với doanh nghiệp thương mại : Bán hàng là chức năng, chủ yếu của doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác bán hàng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh chóng làm cho tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng nhanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức vốn, giảm bớt vốn phải huy động từ ngoài do đó giảm chi phí về vốn. Nhờ có hoạt động bán hàng, doanh nghiệp thu được doanh thu để bù đắp các khoản chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương cho người lao động góp phần nâng cao đời sống của họ và cuối cùng là có được một phần lợi nhuận để tích luỹ tăng quy mô vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.
1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
Trong công tác quản lý đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây đối với hoạt động bán hàng:
- Quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các phí hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuân.
- Tìm hiểu khai thác và mở rộng thị trường, áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp và có các chính sách sau khi bán hàng ( hậu mãi) nhằm không ngừng tăng doanh thu.
- Quản lý chặt chẽ doanh thu bán hàng của từng loại hoạt động nhằm xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Quản lý các phương thức bán hàng gắn với các chính sách bán hàng, giám sát tình hình thanh toán với người mua, người bán theo đúng các hợp đồng kinh tế.
- Doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ số hiện có và tình hình biến động của từng loại hàng hoá về số lượng, chất lượng và giá trị.
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
* Vai trò :
Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại : Bởi vì khi tổ chức tốt khâu này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin hữu ích như doanh thu, lợi nhuận, các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng. Từ đó, giúp cho các nhà quản lý đánh giá được mức độ hiệu quả của hoạt động này. Đồng thời, các số liệu do công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định, biện pháp quản lý phù hợp và các chiến lược nhằm đẩy mạnh quá trình bán hàng của doanh nghiệp.
* Nhiệm vụ :
Để phát huy tốt vai trò và thực sự là công cụ đắc lực cho quá trình quản lý, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau :
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị. - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.
- Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định kì phân tích các hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định kết quả.


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoá Chất và Dịch Vụ Môi Trường sẽ giúp ích cho bạn.