Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm ăn có lãi. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.
Mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp là đạt được mức lợi nhuận tối đa với mức chi phí tối thiểu, đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản xuất sản phẩm luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Tiết kiệm chi phí sản xuất luôn được coi là một trong những chìa khoá của sự tăng trưởng và phát triển. Để làm được điều này, nhất thiết các Doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến yếu tố đầu vào trong đó chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho, nó phản ánh tình hình sản xuất của doanh nghiệp có được tiến hành bình thường không, kế hoạch thu mua và dự trữ NVL của doanh nghiệp có hợp lý không. Mặt khác sự biến động của NVL ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp, điều này thể hiện ở chỗ NVL là đối tượng cấu thành thực thể sản phẩm cho nên tiết kiệm cho phí NVL là biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Thành lập từ năm 1965, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng là thuốc phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của nhân dân. Sản phẩm của công ty đa dạng về chủng loại và mẫu mã, NVL trong công ty chiếm 65-75% giá thành, có loại tới 85% và đây là một bộ phận dự trữ quan trọng. Chính những đặc điểm trên đã khiến cho công tác quản lý và phản ánh tình hình biến động NVL tại công ty gặp phải một số khó khăn nhất định. Trong quá trình hạch toán kinh tế, công ty luôn tìm mọi biện pháp cải tiến, đổi mới cho phù hợp với tình thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng và biện pháp hoàn thiện.
Là sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau một thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán NVL đối với công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty nói riêng, được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Hữu Đồng, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
“Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội”
Với đề tài này em muốn đi sâu tìm hiểu về công tác hạch toán NVL và tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện các công tác hạch toán kế toán NVL tại công ty, cải tiến đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kế toán NVL và tình hình quản lý sử dụng NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu như sau:
Phần I- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
Phần II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán NVL với việc nâng cao hiểu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

MỤC LỤC

Trang
Phần I- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả
quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 1
I- Tổng quan về công ty CPDP Hà Nội 1
1.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CPDP Hà Nội 1
2.Bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty CPDP Hà Nội 4
2.1.Bộ máy kế toán 4
2.2.Tổ chức công tác kế toán 8
II- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL
tại công ty CPDP Hà Nội. 13
1.Đặc điểm NVL và quản lý NVL tại công ty 13
2.Phân loại NVL 15
3.Tính giá NVL 15
4.Tổ chức chứng từ ban đầu 17
4.1.Đối với NVL nhập kho 17
4.2.Đối với NV xuất kho 19
5.Quy trình hạch toán chi tiết NVL 21
6.Hạch toán tổng hợp NVL 32
6.1.Tài khoản kế toán sử dụng 32
6.2.Trình tự hạch toán 33
6.2.1.Hạch toán tăng NVL 33
6.2.2.Hạch toán giảm NVL 34
6.2.3.Hạch toán nghiệp vụ kiểm kê NVL 42
6.2.4. Hạch toán dự phòng giảm giá NVL 43
7. Phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty 43
Phần II- Một số kiến nghị về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 44
I- Đánh giá chung về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 44
1.Những ưu điểm 44
2.Những nhược điểm 46
II. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty CPDP Hà Nội 48
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 48
2. Nguyên tắc hoàn thiện 49
3.Yêu cầu hoàn thiện 49
4.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty CPDP Hà Nội 50
4.1.Xây dựng hệ thống danh điểm NVL và sổ danh điểm NVL 50
4.2.Về hệ thống Sổ kế toán 50
4.3.Áp dụng phương pháp giá hạch toán trong tính giá NVL 53
4.4. Về hạch toán tổng hợp NVL 55
4.5.Về hạch toán phế liệu thu hồi 57
4.6.Về lập dự phòng giảm giá NVL 58
4.7.Về công tác phân tích tình hình quản lý, sử dụng NVL 59
4.7.1.Phân tích tình hình cung cấp tổng khối lượng NVL và tình hình cung cấp khối lượng NVL chủ yếu 59
4.7.2.Phân tích khoản chi NVL trong giá thành sản xuất sản phẩm 60
4.7.3.Phân tích tình bảo quản NVL 61
4.8.Việc áp dụng kế toán máy trong các phần hành kế toán. 62


Xem Thêm: Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.