Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và đạt được những thành tựu kinh tế to lớn, cùng với xu thế mở cửa hội nhập hoạt động sản xuất kinh doanh giữ một vị trí quan trọng không thể thiếu được trong đời sống của mỗi con người. Sản xuất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Để đứng vững trên thị trường, khẳng định và nâng cao vị thế của mình các nhà quản lý doanh nghiệp bên cạnh một tầm nhìn chiến lược, một hướng đi đúng đắn còn cần phải sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý đắc lực. Kế toán là một trong những công cụ như vậy. Đặc biệt với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thì kế toán bán hàng vá xác định kết quả bán hàng càng có vai trò hết sức quan trọng.
Đây là một hoạt động mang tính khoa học, nó theo dõi chặt chẽ tình hình bán hàng của doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp một cách nhanh chóng, đầy đủ. Chính xác các nhà quản lý mới nắm bắt được kịp thời tình hình bán hàng, thu mua hàng hoá, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận cũng như xem xét xu thế biến động của thị trường, đề ra các phương hướng kinh doanh hiệu quả. Từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn cho sự phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN, nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, đồng thời được sự hướng dẫn của Thầy giáo Trương Anh Dũng, phụ trách phòng kế toán Lưu Thị Bích Hằng cũng như sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ phòng kế toán tài vụ Công ty em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn” với mục đích nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng bán hàng và tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty và mong muốn được nâng cao kiến thức thực tế của mình.
Ngoài phần mở bài và kết luận kết cấu chuyên đề bao gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Em xin được bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới tập thể cán bộ nhân viên phòng kế toán tài vụ Công ty. Đặc biệt là Thầy giáo Trương Anh Dũng đã quan tâm giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 3
1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 3
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 5
1.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10
1.1.4.Đặc điểm tổ chức sản xuất 13
1.2.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 14
1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty 14
1.2.2.Hình thức ghi sổ kế toán. 17
1.2.3.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 19
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 22
2.1. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ 22
2.1.1.Phương thức tiêu thụ 22
2.1.2.Kế toán doanh thu tiêu thụ 23
2.1.3.Về các khoản thanh toán với khách hàng 32
2.1.4.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 35
2.1.5.Kế toán giá vốn hàng bán 36
2.2.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 39
2.2.1.Kế toán chi phí bán hàng 39
2.2.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 42
2.2.3.Kế toán kết quả bán hàng 44
CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 51
3.1.NHẬN XÉT CHUNG 51
3.1.1. Ưu điểm 52
3.1.2.Những tồn tại 54
3.2.MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 55
3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 55
3.2.2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 56
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuậ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuậ sẽ giúp ích cho bạn.