Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG
  XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò chi thường xuyên của NSNN
  1.1.1 Khái niệm về chi thường xuyên
  Chi thường xuyên là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực Tài
  chính của Nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của các cơ quan nhà
  nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc khu vực công, qua đó thực hiện
  nhiệm vụ quản lý nhà nước ở các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và
  đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, khoa học và công
  nghệ môi trường và các hoạt động sự nghiệp khác. Nói tóm lại thì chi
  thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối, sử dụng vốn từ quỹ NSNN
  để đáp ứng nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
  của Nhà nước về quản lý kinh tế, xã hội.
  1.1.2 Phân loại chi thường xuyên
  - Căn cứ vào tính chất kinh tế
  Chi thường xuyên bao gồm 4 nhóm mục cụ thể như sau:
  + Nhóm các khoản chi thanh toán cho cá nhân gồm: tiền lương; phụ
  cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; chi
  về công tác người có công với cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ
  cấp bảo hiểm xã hội; các khoản thanh toán khác cho cá nhân.
  + Nhóm các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn gồm: thanh toán dịch vụ
  công cộng; vật tư văn phòng; thông tin tuyên truyền liên lạc; hội nghị; công
  tác phí; chi phí thuê mướn; chi sửa chữa thường xuyên; chi phí nghiệp vụ
  chuyên môn của từng ngành.
  + Nhóm các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây
  dựng nhỏ gồm: sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ chuyên môn và các
  công trình cơ sở hạ tầng; chi mua tài sản vô hình; mua sắm tài sản dùng cho
  công tác chuyên môn.
  + Nhóm các khoản chi thường xuyên khác gồm: các nhóm mục của
  mục lục Ngân sách nhà nước không nằm trong 3 nhóm mục trên và các mục
  từ mục 147 đến mục 150 thuộc khoản chi thường xuyên trong mục lục Ngân
  sách nhà nước.
  - Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
  Chi thường xuyên bao gồm các khoản chi cụ thể sau:
  + Chi cho sự nghiệp kinh tế: Hoạt động của các đơn vị SN kinh tế
  nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý KT-XH
  và tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động và phát triển một cách
  thuận lợi. Mục đích hoạt động của đơn vị SN kinh tế không phải là kinh
  doanh lấy lãi, do vậy NSNN cần dành một khoản chi đáp ứng hoạt động của
  các đơn vị này. Chi SN kinh tế bao gồm:
  ã Chi SN nông nghiệp, SN thuỷ lợi, SN ngư nghiệp, SN lâm
  nghiệp, sự nghiệp giao thông, SN kiến thiết thị chính và SN kinh tế công
  cộng khác.
  ã Chi điều tra cơ bản, đo đạc địa giới hành chính các cấp.
  ã Chi về bản đồ, đo đạc cắm mốc biên giới, đo đạc lập bản đồ
  và lưu trữ hồ sơ địa chính.
  ã Chi định canh, định cư và kinh tế mới.
  + Chi sự nghiệp văn hoá-xã hội: Chi SN giáo dục, đào tạo; Chi SN y
  tế; SN VHTT; SN TDTT; SN phát thanh, truyền hình; SN khoa học, công
  nghệ và môi trường; SN xã hội; SN văn xã khác.
  + Chi quản lý hành chính: Là các khoản chi cho hoạt động của các cơ
  quan HCNN thuộc bộ máy chính quyền các cấp từ trung ương đến địa
  phương.
  + Chi về hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.
  + Chi về hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội: Bao gồm: mặt
  trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí
  Minh, Hội CCB Việt Nam, Hội LHPN, Hội Nông dân Việt Nam.
  Đối với nước ta các tổ chức trên là các tổ chức thuộc hệ thống chính trị
  của nước ta, do vậy theo quy định của luật NSNN, NSNN có trách nhiệm bố
  trí chi NS đảm bảo hoạt động của các tổ chức này.
  + Chi trợ giá theo chính sách của Nhà nước.
  + Chi các chương trình quốc gia.
  + Chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội.
  + Chi tài trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp theo quy định
  của pháp luật.
  + Chi trả lãi tiền do Nhà nước vay.
  + Chi viện trợ cho các Chính phủ và các tổ chức nước ngoài.
  + Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
  1.1.3 Đặc điểm của chi thường xuyên
  - Nguồn lực tài chính trang trải cho các khoản chi thường xuyên được phân
  bổ tương đối đều giữa các quý trong năm, giữa các tháng trong quý và giữa
  các năm trong kỳ kế hoạch.
  - Việc sử dụng kinh phí thường xuyên được thực hiện thông qua hai hình
  thức cấp phát thanh toán và cấp tạm ứng. Cũng như các khoản chi khác của
  Ngân sách nhà nước, việc sử dụng kinh phí thường xuyên phải đúng mục
  đích, tiết kiệm và có hiệu quả.
  - Chi thường xuyên chủ yếu chi cho con người sự việc nên nó không làm
  tăng thêm tài sản hữu hình của Quốc gia.
  - Hiệu quả của chi thường xuyên không thể đánh giá, xác định cụ thể như
  chi cho đầu tư phát triển. Hiệu quả của nó không đơn thuần về mặt kinh tế
  mà được thể hiện qua sự ổn định chính trị – xã hội từ đó thúc đẩy sự phát
  triển bền vững của đất nước.
  Với đặc điểm trên cho thấy vai trò chi thường xuyên có ảnh hưởng rất
  quan trọng đến đời sống KT-XH của một quốc gia.
  1.1.4 Vai trò của chi thường xuyên
  - Chi thường xuyên có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chi của NSNN.
  Thông qua chi thường xuyên đã giúp cho bộ máy nhà nước duy trì hoạt
  động bình thường để thực hiện tốt chức năng QLNN; đảm bảo an ninh, an
  toàn xã hội, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
  - Thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên còn có ý nghĩa rất lớn trong việc
  phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của đất nước, tạo điều
  kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Chi thường xuyên
  hiệu quả và tiết kiệm sẽ tăng tích lũy vốn NSNN để chi cho ĐTPT, thúc đẩy
  nền kinh tế phát triển, nâng cao niềm tin của nhân dân vào vai trò quản lý
  điều hành của nhà nước.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Tiền Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status